• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

פרופ' יפרח קמינר

פרופסור אמריטוס לפסיכיאטריה ורפואת ילדים; המרכז לחקר אלכוהול, בית הספר לרפואה של אוניברסיטת קונטיקט, ארה"ב

 

15.07.2021, 09:29
06.08.2020, 10:10