• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
 • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
 • גזברית: ד"ר איריס רסולי
 • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
 • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
 • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
 • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

Ann Intern Med

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
17.08.2017, 10:54
28.05.2017, 18:26
15.01.2017, 09:16
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >