• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

פרופ' חגי לוין

 

יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית;

פרופ' לאפידמיולוגיה בבית הספר לבריאות הציבור של הדסה והאוניברסיטה העברית

12.07.2020, 11:28