• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
פרופ' אלי שוורץ

פרופ' אלי שוורץ

 

מייסד המכון לרפואה גיאוגרפית ומחלות טרופית, בי"ח שיבא, תל השומר
ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות

19.03.2020, 13:32