• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
פרופ' אבינעם רכס

פרופ' אבינעם רכס

 

פרופ' (בדימוס) לנוירולוגיה ב"הדסה", יו"ר לשעבר של הלשכה לאתיקה, יו"ר בית הדין בהסתדרות הרפואית בישראל