• יו"ר: ד"ר חגי לוין
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: "ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

מערכת דוקטורס אונלי

20.05.2019, 10:13
20.05.2019, 09:39
20.05.2019, 08:20
19.05.2019, 08:54
16.05.2019, 13:58