• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

מערכת דוקטורס אונלי

13.01.2016, 09:16
12.01.2016, 09:41
10.01.2016, 09:52
05.01.2016, 10:38
04.01.2016, 10:34
03.01.2016, 10:07
30.12.2015, 10:42
29.12.2015, 10:31