• יו"ר: ד"ר חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

ד״ר שמואל הס

 

M.D; M.H.A – מומחה בפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש גהה מקבוצת ה"כללית"; הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

23.04.2019, 08:59