• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר
ד"ר רבקה ברוקס

ד"ר רבקה ברוקס

ד״ר רבקה ברוקס, מנהלת מחלקת הילדים, הדסה הר הצופים, ירושלים

24.04.2022, 08:46