• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

ד"ר דפנה הירש

חברת סגל במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, ומלמדת בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות; מחקריה עוסקים בתרבות חיי היום-יום בפלשתינה ובישראל, ומתמקדים בסוגיות הנוגעות לגוף, מגדר, אתניות ואוכל