• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

ד"ר איל שחר

 

בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב. פרופסור אמריטוס, המחלקה לאפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה, אוניברסיטת אריזונה, ארה"ב