• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר

חדשות

28.05.2024, 16:00
26.05.2024, 08:24
23.05.2024, 13:20
22.05.2024, 10:14
21.05.2024, 12:00
20.05.2024, 08:39
07.05.2024, 09:23