• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

קופות החולים

21.06.2018, 09:04
28.05.2018, 10:22
15.05.2018, 10:50
28.09.2017, 09:46
18.09.2017, 10:10
29.08.2017, 09:52
21.05.2017, 09:09