• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר

פרופ' אלי וקסמן

08.02.2021, 12:21
30.09.2020, 10:33
25.09.2020, 11:00
06.07.2020, 12:17
05.07.2020, 10:13
28.06.2020, 11:36
07.05.2020, 11:48