• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר

מערכת הבריאות

10.01.2024, 09:39
09.01.2024, 09:10
08.11.2023, 10:52
17.08.2023, 13:15
27.06.2023, 09:14
21.06.2023, 08:20
08.06.2023, 12:53
05.06.2023, 12:22
04.04.2023, 08:17