• יו"ר: ד"ר חגי לוין
 • גזברית: ד"ר איריס רסולי
 • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
 • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
 • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
 • חבר ועד: "ר מיכל ברומברג
 • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב

 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >
02.05.2019, 21:15
 • עמוד 1 מתוך 2
 • 1
 • 2
 • >