• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

מגזין

01.10.2020, 15:48
23.07.2020, 13:58
16.07.2020, 13:26
02.07.2020, 13:25
25.06.2020, 14:04
18.06.2020, 13:36
04.06.2020, 14:38
27.05.2020, 13:55
20.04.2020, 09:45
02.04.2020, 14:48
11.03.2020, 14:16