• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר

כנסת

28.05.2023, 14:26
28.02.2023, 10:05
01.02.2018, 10:00
07.12.2017, 12:17
18.09.2017, 10:09
08.06.2017, 10:10
20.03.2016, 09:12
17.03.2016, 07:28