• יו"ר: ד"ר חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

ועדת אבניאלי–לויט

16.06.2019, 08:02
20.05.2019, 09:39
20.05.2019, 08:20
18.04.2019, 12:30
09.04.2019, 07:29
02.04.2019, 09:15
25.03.2019, 07:47
24.03.2019, 06:59