• יו"ר: ד"ר חגי לוין
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: "ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

הזדקנות האוכלוסיה

16.05.2019, 14:02
06.05.2019, 16:03
11.04.2019, 08:17
17.02.2019, 07:34
13.08.2018, 08:28