• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

דירוג

29.03.2018, 09:49
31.01.2018, 09:26
16.01.2018, 08:51
03.12.2017, 08:50
03.12.2017, 08:50
25.10.2017, 09:48
17.10.2017, 09:52
16.10.2017, 09:10
30.01.2017, 09:34
19.12.2016, 07:59