• יו"ר: פרופ' חגי לוין
 • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
 • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
 • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
 • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
 • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
אודות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

איגוד רופאי בריאות הציבור הוא איגוד שחבריו הם מומחים בבריאות הציבור העובדים בתחום זה.

רופא בריאות הציבור

רופא בריאות הציבור הוא רופא שסיים את מסלול לימודיו כרופא והתמחה במשך ארבע שנים בתחום בריאות הציבור במסלול של אפידמיולוגיה או במסלול של שירותים קהילתיים. מסלול האפידמיולוגיה קיים במחלקות ייעודיות במסגרת מספר בתי חולים. מסלול השירותים הקהילתיים פועל במסגרת לשכות הבריאות המחוזיות, הנפתיות וצה"ל. במהלך ההתמחות לומדים המתמחים גם במסגרת מסלול אקדמי המקנה להם תואר שני בבריאות הציבור.

תחום עיסוק - רופא בריאות הציבור

ניתן להשוות את התחום של בריאות הציבור והקשר שלו לרפואה לקשר שבין הפילוסופיה של המדע למדע. הכלים והשיטות הנהוגים במדע נגזרים מהפילוסופיה. הפילוסופיה היא המניחה את הבסיס התיאורטי לעיסוק במדע. כך גם בריאות הציבור. בריאות הציבור, בהיבט האפידמיולוגי שלה, עוסקת בשימוש בכלים ובשיטות שהן הבסיס לרפואה ברמת האוכלוסייה וגם ברמת הפרט. אולם רופאי בריאות הציבור אינם תיאורטיקנים בלבד. הם עוסקים בהערכת צרכים, תכנון שירותים וכן אספקה וניהול שירותים רפואיים.

חברי איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

חברי האיגוד כוללים רופאים העובדים במשרד הבריאות בשירותי בריאות הציבור, במסגרת לשכות הבריאות הנפתיות והמחוזיות (רופאים נפתיים ורופאים מחוזיים), רופאים העובדים במחלקות האפידמיולוגיות של בתי-חולים וביחידות אקדמיות, רופאים העובדים בצה"ל (מדור אפידמיולוגיה) ורופאים נוספים העובדים בתחום זה במסגרת קופות החולים וגופים אחרים (המרכז הישראלי לבקרת מחלות ועוד). חברים (שלא מן המניין) באיגוד גם רופאים העוסקים בבריאות הציבור, שתחום התמחותם אינו בריאות הציבור, כגון רופאי השיניים הציבוריים, האחראים על יישום המדיניות של משרד הבריאות בנושאי בריאות השן. בין חברי האיגוד נמצאות דמויות בכירות ביותר בתחום הבריאות - אנשים אשר השפיעו רבות על מבנה מערכת הבריאות, השירותים הקיימים במערכת הבריאות וניהול מערכת הבריאות. חברים (נלווים) באיגוד הינם וטרינרים ואנשי מקצוע שאינם רופאים העוסקים בתחומי בריאות הציבור השונים כדוגמת חברי סגל בתי הספר לבריאות הציבור, מקדמי בריאות, מובילי ארגוני בריאות בחברה האזרחית ועוד.

מטרות איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

האיגוד קם מתוך צורך קיומי של תחום זה ברפואה. מספר המומחים הקטן וההיכרות המועטה עם ענף זה של הרפואה גרמו למשבר שחייב את הקמת האיגוד. הכוונה כיום היא לגבש את מטרות האיגוד לא רק מתוך צורך להתמודד עם מצוקות ההווה אלא גם מתוך צורך להתמודד עם אתגרי העתיד ולהפעיל את הכלים העומדים לרשות חברי האיגוד הן לטובת התחום המוגדר של בריאות הציבור ובן לטובת כלל המערכות הרפואיות:

 1. להיות הארגון המקצועי-מדעי של הרופאים המומחים בבריאות הציבור בישראל.
 2. לקדם ולפתח בישראל את ענף בריאות הציבור במישור המנהלי, המדעי, הקליני, החברתי, ההוראתי והאתי, בתאום עם הר"י ובשיתוף עמה.
 3. לקדם ולבסס את מעמדם המקצועי והתדמיתי של האיגוד ושל חברי האיגוד במסגרת הר"י בקרב עמיתים, גורמי הממשל והציבור הרחב.
 4. להוות גוף רפואי מקצועי המייעץ ומסייע בפיתוח שירותי הבריאות בישראל ובארגונם מתוך ראייה כוללת של בריאות הציבור בישראל.
 5. להיות מעורב ומשפיע על קביעה ויישום של מדיניות בריאות הציבור בישראל, על פי עקרונות "בריאות לכל" ולהביא למודעות ותיעדוף של הקצאת המשאבים לבריאות הציבור.
 6. להיות שותף וזרז בתהליכים ופעולות הנוגעים לבריאות הציבור.
 7. לשפר ולשמר את הרמה המקצועית של הרופאים העוסקים בבריאות הציבור.
 8. לדאוג לחינוך דור צעיר של רופאים מתמחים בבריאות הציבור ושל רופאים אשר עניינם ועיסוקם בבריאות הציבור ובמישורים הקרובים לה.
 9. לעבוד יחד עם עמיתים בתחום בריאות הציבור בארץ ובחו"ל ועם חברות, איגודים וגופים דומים או קרובים בזהותם למען קידום בריאות הציבור.
 10. לקדם את המחקר המדעי בתחום בריאות הציבור ואת הפצת המידע המחקרי בקרב עמיתים, מקבלי החלטות והציבור הרחב.

ועד איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל
יו"ר: פרופ' חגי לוין
מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ
חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר

להצטרפות לאיגוד, לחץ/י כאן