• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר
חדשות

עלייה בשיעור המבוטחים בשב"ן: כ-77.4% מכלל מבוטחי הקופות

להתפרצות הקורונה היתה השפעה על היקף השימושים בביטוחים המשלימים של קופות החולים בשנת 2020 | כ-72% מקרב מקבלי קיצבת נכות או קיצבת זיקנה עם השלמת הכנסה מבוטחים בשב"ן

תכניות השב"ן סיימו את 2020 בעודף מצרפי של כ-298 מיליון שקל, כ-6% ממחזור ההכנסות מדמי חבר

אוכלוסיית מבוטחי הקופות בתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים, "ביטוח משלים") גדלה ב-2020 ב-2.6% בהשוואה לשנה קודמת וכיום מעל שבעה מיליון ישראלים (7,023 אלף נפש) מבוטחיהם בהן. כך על פי הדו"ח השנתי על פעילויות הביטוחים המשלימים שפרסם הבוקר (ה') משרד הבריאות. לעומת זאת נרשם ב-2020 גידול של 1.6% במבוטחים במסגרת הסל הבסיסי.

תכניות השב"ן סיימו את שנת 2020 בעודף מצרפי של כ-2.98 מיליארד שקל המהווים 6% מדמי החבר. מסוף שנת 2003 ועד לשנת 2020 גדל מספר המבוטחים בקופות החולים בשיעור של כ-33%, אל מול גידול במספר המבוטחים בתכניות השב"ן בשיעור של כ-54%.

במקביל, נמשך הגידול בהצטרפות המבוטחים גם לרובד השני של השב"ן, בייחוד במכבי שירותי בריאות ובשירותי בריאות כללית. העלייה העקבית בשיעור המבוטחים המבקשים להצטרף לתכניות השב"ן עשויה לנבוע הן מירידת דמי החבר בשנים האחרונות בשיעור של כ-21%, הן משיפור השירותים הניתנים במסגרת תכניות אלו והן מפער הולך וגדל בין ציפיות המבוטחים מסל שירותי הבריאות הבסיסי לבין הסל בפועל, כך הדגישו מחברי הדו"ח. כמו כן, להתפרצות הקורונה היתה השפעה על היקף השימושים בביטוחים משלימים בשנת 2020.

מעיקרי הדו"ח עולה כי שיעור המבוטחים בשב"ן בישראל עומד על כ-77.4% מכלל מבוטחי הקופות. שיעור המבוטחים ברובד השני עומד על כ-48% מכלל המבוטחים.

במדד המצביע על שימוש וניצול הכיסויים בתכניות, שיעור העלויות הרפואיות נטו (בנטרול הכנסות מהשתתפויות עצמיות) מסך ההכנסות לעמית בתכניות השב"ן הגיע בשנת 2020 לכ-77% בממוצע, לעומת כ-78.6% בשנת 2019. בביטוחי הבריאות המסחריים של חברות הביטוח שיעור זה עמד על כ-40% בשנת 2019.

לפי הדו"ח, 82% מקרב מבוטחי כללית כלולים עתה בתכנית "כללית מושלם" ובתכנית "כללית פלטינום" 97%. במכבי, בתכנית "מגן כסף" – 31% ממבוטחי הקופה, בתוכנית "מגן זהב" – 74% ובתכנית "מכבי שלי" – 83% מהמבוטחים. בתוכנית "מאוחדת עדיף" כלולים 71% מהמבוטחים ובתכנית "מאוחדת שיא" 75%. בתכנית "לאומית כסף" – 68% ובתכנית "לאומית זהב" 6%.

בעקבות התכנית להסטת פעילות ממימון פרטי לציבורי וקיצור תורים ובעקבות עודפים שהצטברו בתכניות השב"ן, הופחתו דמי החבר של המבוטחים בתכניות אלו ב-21% ובהיקף שנתי – כ-875 מיליון שקל. הצטמצם פרק הניתוחים בתכניות השב"ן בכ-44% לעומת היקפו בשנת 2015. ניתוחים אלה בוצעו במימון הסל הציבורי בתוספת תקציבית של כ-1 מיליארד שקל לשנה.

כלל תכניות השב"ן של קופות החולים סיימו את שנת 2020 בעודף מצרפי של כ-298 מיליון שקל, כ-6% ממחזור ההכנסות שלהן מדמי חבר. כללית סיימה עם עודף של כ-142 מיליון שקל. מכבי עם עודף של כ-118 מיליון שקל (7.7% ממחזור ההכנסות מדמי חבר), מאוחדת עם עודף של כ-17.8 מיליון שקל המהווים כ-3% ממחזור ההכנסות מדמי חבר, ולאומית עם עודף של כ-20 מיליון שקל – כ-5.9% ממחזור ההכנסות מדמי חבר.

הדו"ח מצביע על פער מגדרי בקרב מבוטחים בפריפריה: שיעור מבוטחות שב"ן ב-2020 עומד על 69% לעומת 82% בכלל אזורי הארץ. 64% מהגברים תושבי הפריפריה מבוטחים לעומת 77% בכלל אזורי הארץ.

שיעור העמיתים בשב"ן בישובים הלא יהודיים עומד על כ-46% – עלייה של כ-2% ביחס לאשתקד, אבל שיעור זה נמוך משמעותית משיעור המבוטחים בקרב כלל האוכלוסיה, העומד על 77.4%.

שיעור הילדים מקבלי הזכאים לפטור מתשלום עבור טיפולי התפתחות הילד במסגרת הסל הממלכתי – כ-41% – עלייה קלה מ-38% ב-2019. כ-72% מקרב מקבלי קיצבת נכות או קיצבת זיקנה עם השלמת הכנסה מבוטחים בשב"ן.

ההכנסה השנתית הממוצעת של הקופות למבוטח בשב"ן ב-2020 עמדה על 686 שקל לעומת 705 שקל בשנה קודמת.

נושאים קשורים:  שב"ן,  ביטוח משלים,  קופות החולים,  חדשות
תגובות
07.01.2022, 11:49

איזה יופי ! הקופות הרוויחו כסף מהביטוחים ! אולי שיחלקו דיווידנדים ? כרופא בפריפריה בצפון הארץ יש לי לא מעט מטופלים נעדרי מושלם וזה מגביל אותי בתרופות שאני יכול לרשום להם. מה שחסר בסטטיסטיקה שבמאמר זה החתך הסוציאו-אקונימי מול בעלות ביטוחי המושלם: אבל ברור שהציבורים ללא ביטוח הם הציבורים בעלי המעמדים הנמוכים... כרופא וכאדם זה מרגיז אותי כול פעם מחדש...

08.01.2022, 21:38

אני מסכים איתך ללא סייג.
עם זאת, קופ״ח מכבי מיהרה להכניס שירותים לא מעטים (אמנם לא הכל) לתוך סל הבריאות לפני שנתיים ולאפשר גישה אליהם גם למי שלא רכש שב״ן.
לא יודע מה המצב בקופות האחרות.