• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
חדשות

סרטן הוא סיבת המוות הראשונה בקרב נשים וגברים בישראל

דו"ח סיבות המוות בישראל בעשור האחרון ממקם את מחלות הלב במקום השני ואת מחלת הסוכרת במקום השלישי | זינוק במוות מדמנציה ואלצהיימר, כמו גם מאלח דם

דו"ח סיבות המוות. אילוסטרציה

בשנת 2018 נפטרו 44,537 אנשים בישראל. סרטן היא סיבת המוות המובילה בישראל בקרב גברים ונשים החל משנת 1999 ומחלת לב היא הסיבה השנייה. כך עולה מדו"ח סיבות מוות בישראל לשנים 2000-2018 שפרסם לאחרונה משרד הבריאות.

מסוף שנות התשעים, סרטן מהווה סיבת המוות הראשונה בקרב נשים וגברים בישראל, כרבע מכלל הפטירות. מחלות לב הן הסיבה השנייה, המהווה כשישית מכלל הפטירות בקרב נשים וגברים בשנים האחרונות.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל מסרטן ממשיך במגמת ירידה מתונה, השיעור ירד ב-11% בקרב גברים וב-13% בקרב נשים בשנים 2018-2010, לעומת ירידה של 21% לגברים ו-22% לנשים בתמותה ממחלות לב.

בשנת 2018 סוכרת היתה סיבת המוות השלישית בקרב גברים ונשים, שיעור גבוה מעט ממחלות כלי דם במוח שדורגה במקום הרביעי בקרב גברים וחמישית בקרב נשים לאחר דמנציה. מחלות כלי דם במוח היתה הסיבה השלישית במרבית השנים משנת 2000.

בשנת 2018 שיעור הפטירות מאלח דם היה קצת נמוך מהשיעור ממחלות כלי דם במוח ומדורג במקום חמישי בקרב גברים ושישי בקרב נשים. מחלות כליה דורגו במקום השישי בקרב גברים ובמקום השביעי בקרב נשים, מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה דורגו במקום השביעי לגברים ובמקום התשיעי לנשים, ותאונות דורגו במקום השמיני לגברים ובמקום העשירי לנשים. דלקת ריאות ושפעת דורגה במקום העשירי לגברים ובמקום השמיני לנשים.

על פי הדו"ח, בממוצע השנים 2018-2016 סרטן היתה סיבת המוות המובילה בהתאם לסיבת המוות היסודית בכלל האוכלוסיה וכן בקרב נשים בגיל 15 ומעלה וגברים בגיל 25 ומעלה. מחלת לב היתה הסיבה השנייה בשני המינים בגיל 45 ומעלה. שיעורי הפטירות המתוקנן לגיל ממחלות לב, סוכרת ומחלת כלי דם במוח ירדו באופן ניכר בעשור האחרון.

בעשור האחרון נרשמה מגמת ירידה בשיעור הפטירות במרבית סיבות המוות המובילות בישראל בהתאם לסיבת המוות היסודית. בשנים 2018-2000 שיעור התמותה המתוקנן לגיל ירד ב-29% בשני המינים.

שיעורי הפטירות המתוקנן לגיל ממחלות לב, סוכרת ומחלת כלי דם במוח ירדו באופן ניכר בעשור האחרון, ירידה ב-%27% ,25% ו-22% בהתאמה לגברים ו-32% ,31% ו-32% בהתאמה לנשים, בממוצע השנים 2018-2016 בהשוואה לשנים 2009-2007. ירידה גדולה נרשמה גם בשיעור הפטירות מאנמיה. מנגד, בשנים 2018-2016 חל זינוק במוות מדמנציה ואלצהיימר, כמו גם מאלח דם - גורם שנמצא גם הוא במגמת עלייה בשנים האחרונות בישראל כסיבת מוות.

כאמור, מחלות לב היוו את הסיבה השנייה למוות בשני המינים בגילאי 45 ומעלה. תאונות היו הסיבה הראשונה למוות אצל גברים ושנייה אצל נשים בגילים 24-15. עם זאת, על פי הדו"ח, בשנים המצוינות חלה ירידה בשיעור ההרוגים בתאונות.

התאבדות היתה סיבת המוות השנייה של צעירים בגילים 24-15 ושל נשים בגילים 44-25. בממוצע השנים 2018-2016 שיעור הפטירות בגילאי 24-15 מתאונות היה גבוה פי 0.6 בקרב בנים בהשוואה לבנות, ושיעור ההתאבדות גבוה פי 8.3.

השוואה בינלאומית

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל בישראל מדורג במקום השישי הנמוך מתוך 25 מדינות מערביות, נמוך מ-17 מדינות באירופה וכן מקנדה וארה"ב. בשנת 2017, השיעור בישראל היה 853 ל-100,000 נפש בהשוואה לשיעור נמוך יותר בשוויץ (800 בשנת 2016) צרפת (812 בשנת 2016), ספרד (831), איטליה (833 בשנת 2016) ולוקסמבורג (845).

בקרב גברים, ישראל מדורגת במקום השני הנמוך (1,011) בהשוואה לשיעור נמוך יותר בשוויץ (955) ובקרב נשים, ישראל מדורגת במקום השישי הנמוך (728) לעומת שיעור נמוך יותר בצרפת (641), ספרד (659),שוויץ (683), איטליה (690) ולוקסמבורג (699(.

בשנים האחרונות, שיעור הפטירות המתוקנן לגיל היה יציב יחסית במדינות רבות במערב, לאחר מגמת ירידה במשך שנים. בישראל, השיעור עלה בשנת 2015 אך המשיך לרדת בשנים 2017-2016. העלייה העולמית בשנת 2015 היתה קשורה כנראה להתפרצות גבוהה של שפעת.

שיעור הפטירות המתוקנן לגיל נמוך בישראל בהשוואה לשיעור בארה"ב, קנדה ומרבית מדינות אירופה בסרטן, מחלות לב, מחלות כבד, אלצהיימר, דמנציה, תאונות, התאבדות ומחלות כלי דם במוח. לעומת זאת, השיעור בישראל גבוה באלח דם פי 4.5, במחלות כליה פי 7.2, בסוכרת פי 2.2, ביתר לחץ דם פי 7.1 ומסיבה לא מוגדרת או לא ידועה פי 5.2 בהשוואה לממוצע 15 מדינות האיחוד האירופאי.

סיבת המוות הראשונה בישראל היא סרטן והסיבה השנייה היא מחלות לב, כמו בממוצע ארצות אירופה וקנדה. תמותה ממחלות כלי דם במוח מדורגת רביעית, כמו בקנדה, ושלישית בממוצע מדינות האיחוד האירופאי. לעומת זאת, סוכרת המדורגת שלישית בישראל, עם שיעור דומה למחלות כלי דם במוח, מדורגת שמינית בקנדה וארה"ב ותשיעית בממוצע מדינות האיחוד האירופאי.

אלח דם, שנמצאת במגמת עלייה כסיבת מוות יסודית בישראל, מדורגת כסיבת המוות החמישית, אך אינה מופיעה בין עשר הסיבות המובילות בקנדה, ארה"ב והאיחוד האירופאי. יש לציין כי בחלק מבתי החולים בהם נרשם מספר גבוה של אלח דם כסיבת מוות יסודית, רישום סיבות המוות בהודעת הפטירה אינו תקין, מאחר שאלח דם היתה במקרים רבים סיבת המוות היחידה שנרשמה בהודעת הפטירה, ללא רישום המחלות שהובילו לכך כדרוש, ולכן אלח הדם נקבעה כסיבת המוות היסודית.

מחלות כרוניות במערכת הנשימה התחתונה מהווה את סיבת המוות השלישית בארה"ב וחמישית בממוצע 15 מדינות האיחוד האירופאי וקנדה, לעומת סיבה שמינית בלבד בישראל.

דמנציה, סיבה שנוספה בנתוני ה-Eurostat בשנים האחרונות, מדורגת כסיבת המוות השלישית בקנדה, רביעית בממוצע מדינות האיחוד האירופאי, שישית בישראל ושביעית בארה"ב.  תאונות היא הסיבה הרביעית בארה"ב ושישית בקנדה ובאיחוד האירופאי, ואילו בישראל היא מדורגת כסיבה העשירית.

נושאים קשורים:  סיבת מוות,  סרטן,  סוכרת,  מחלות לב,  דמנציה
תגובות
אנונימי/ת
30.04.2021, 10:30

לכן צריך להשקיע את התקציב במניעה, בדיקות סקר