• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
קורונה בישראל

ביקורת על תכנית גמזו: "התחלואה ירדה רק מעט, הרבה מלל ומעט מעשים"

עם פרסומן של התקנות החדשות למשק שייכנסו לתוקף החל ממחר, יש מי שטוען כי הקופון האישי שגוזר הפרויקטור הלאומי למאבק בקורונה הוא סלילת דרכו לתפקיד שר הבריאות

פרופ' רוני גמזו, פרויקטור הקורונה. "זה התפקיד הניהולי הכי מורכב שעשיתי". צילום: הדס פארוש/ פלאש 90

החלטת קבינט הקורונה, שהתקבלה אתמול ובה פורטו תקנות שייכנסו לתוקף החל ממחר (ג', 11 באוגוסט), ספגה ביקורת מגורמים במערכת הבריאות, לפי דיווח הבוקר (ב') ב"מעריב", בטענה שלמעשה ראש הממשלה ומקורביו לוחצים על הטלת סגר וזאת בניגוד לדעתו של פרופ' רוני גמזו.

בין ההתבטאויות השונות הושמעה הטענה כלפי פרופ' גמזו שהתכנית שלו "איננה אלא הרבה מלל ומעט מעשים", לפי דיווח ב"חדשות ערוץ 13" והתבטאות אחרת לפיה התקבל הרושם אצל מקבלי החלטות שפרופ' גמזו למעשה חותר לדריסת רגל בחיים הציבוריים וכבר יש מי שאיננו מרוצה מזה".

בדיווח ב"מעריב" נמסר כי פרופ' גמזו ספג ביקורת בשבוע שעבר על כך ששינה עמדתו בנוגע לכניסתם לישראל של כ-15 אלף תלמידי ישיבות מחו"ל, לאחר ששרים בממשלה לחצו עליו לאשר זאת. מבקריו טוענים שעד כה יש הקטנה מסוימת בתחלואה אבל היא איננה משמעותית.

"גורמים שמכירים מקרוב את עבודת קבינט הקורונה" אמרו כי "יש הערכה רבה כלפי פרופ' גמזו מבחינת אופי הטיפול וגם מהעובדה שהוא לא מוטה, אלא מתייחס בכבוד לכל מקום אליו הוא מגיע. אי אפשר להתכחש למורכבויות, וזה באמת ראוי להערכה". אבל הם גם ציינו ש"גמזו הביע בעבר רצון להיות שר בריאות בפועל. עולה חשד שבשבילו זו הזדמנות לדריסת רגל קטנה בחיים הפוליטיים-ציבוריים - הזדמנות שהציבור יראה מיהו ויעריך אותו. יש פוליטיקאים שלא רוצים לספק לו את זה, לא רוצים שינהל משהו שיצליח. כולם רוצים למגר את המגיפה, אבל לא רוצים שההצלחה תהיה חתומה על שמו".

אמש אישר קבינט הקורונה את התקנות המסדירות את ההגבלות על פעילות עסקים, מקומות עבודה, מקומות פתוחים לציבור והתקהלויות, וכן את כללי ההתנהגות במרחב הציבורי ועיגון הכללים הקיימים כיום עבור מקומות העבודה. ההחלטה תיכנס לתוקפה עם פקיעת תוקפן של תקנות שעת החירום, כלומר החל ממחר.

התקנות החדשות

התקנות קובעות את ההסדרים הבאים: קביעת כללים למרחב הציבורי לעניין שמירת מרחק של 2 מ' בין אדם לאדם. קביעת איסור התקהלות במרחב הפרטי, הציבורי ובמקום ציבורי או עסקי של יותר מ-20 אנשים בשטח פתוח, ועד עשרה אנשים בתוך מבנה. קביעת הגבלה על נסיעה ברכב פרטי: מספר הנוסעים יהיה לא יותר משניים בנוסף לנהג. אם יש ברכב יותר מספסל אחורי אחד, תותר הסעת נוסע נוסף על כל ספסל נוסף, למעט אנשים הגרים יחד (תא משפחתי).

תוטל חובה להצבת שילוט על ידי הרשות המקומית בסמוך למתקני שעשועים בשטח הציבורי לעניין חובת שמירת מרחק, איסור התקהלות ומסיכות.

הכללים החלים על מקום ציבורי או עסקי יהיו בין היתר: הגשת הצהרה (מצד כל מי שנכנס פנימה), הצבת מחיצה, שילוט, מינוי ממונה קורונה, תשאול ומדידת חום, סימון מקומות עמידה בתור, שמירת כללי היגיינה וחיטוי, אי הכנסת אדם ללא מסיכה.

קביעת התפוסה המותרת במקום ציבורי ועסקי: אדם אחד לכל 7 מ"ר או בהתאם להגבלת התקהלות (הגבוה מבין השניים), למעט: בית אוכל (20 בשטח סגור במבנה ועד 30 בחוץ), בית אוכל בבית מלון (עד 35% תפוסה לפי רשיון העסק), טיפול קבוצתי במסגרת הרווחה – עד 15 איש, ובבריכה ובמקווה – בתוך מי הבריכה עד אדם אחד לכל 6 מ"ר. כמו כן, מוטלת חובת הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום, וקביעה והפעלת מנגנון לוויסות השוהים.

אין בהוראות האמורות כדי לגרוע מ"הוראות מינהל" שניתנו מכוח פקודת בריאות העם, למניעת התפשטות מגיפה, בין היתר לבתי תפילה, מקווה טהרה, בית אוכל, מספרה וטיפולי יופי, ועוד.

כמו כן תינתן סמכות לראש שירותי בריאות הציבור או רופא מחוזי במשרד הבריאות, במקרה שבו התגלה כי היה חולה קורונה במקום ציבורי או עסקי, להורות על סגירת המקום או חלקו לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, לפרק הזמן הקבוע בתקנה זו. קיימת בתקנות אפשרות להשיג על קביעה זו.

בנוסף, קביעת איסור גורף על הפעלה של דיסקוטק, בר ופאב, אולם או גן לשמחות ולאירועים וכן פארק מים, פארק שעשועים ולונה פארק - לרבות אלה המצויים בתוך מבנה, בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי ומקום לעריכת ירידים. תותר פתיחת בריכות לפעוטות.

הגבלה על קיום אירוע מהסוגים המפורטים, שמספר המשתתפים בהם עולה על המותר בהתאם לאיסור התקהלות. ובכלל זה: כנס, מסיבה, פסטיבל, טיול מאורגן וכו' - בין אם התקהלות זו מתקיימת במרחב הפרטי והציבורי ובין אם היא מתקיימת בתוך מקום הפתוח לציבור או בבית עסק.

התקנות החדשות מאפשרות בין היתר קיום מופעי תרבות בהתאם להגבלות על מספר המשתתפים בהתקהלויות. מנכ"ל משרד הבריאות, בהתייעצות עם מנכ"ל משרד התרבות, רשאי לאשר למוסד תרבות לקיים מופעים בתנאים אחרים שעליהם יחליט.

באשר למקומות עבודה שאינם מקבלים קהל: עוגנו בתקנות הכללים שחלו עד היום לפיהם מגבלות ההתקהלות עד 10 אנשים בשטח סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח אינן חלות. במקומן חלות הנחיות למעסיקים כיצד לפעול על מנת למזער הידבקות בנגיף. כך, הלכה למעשה, מקומות עבודה שאינם מקבלים קהל ממשיכים לפעול באופן תקין ורציף. כמו כן, קבועות בתקנות החרגות עבור מקומות עבודה חיוניים מהצורך לעמוד בכללים ככל שלא ניתן, זאת על מנת לשמור על פעילותו הרציפה של המשק.

הכללים החלים על מקומות העבודה: שמירה על מרחק של 2 מטר בין עובד לעובד. חובת עטיית מסיכה. שימוש בציוד אישי ככל הניתן (כלומר לא לשתף בו כמה עובדים). ישיבות: עד 50 משתתפים, תוך הקפדה על הכללים

כניסה לתוקף: בהתאם לחוק, תקנות שהותקנו לפי החוק יוגשו לוועדה של הכנסת והכנסת תהיה רשאית לאשר את התקנות כולן או חלקן, או לא לאשרן או לשנות את תקופת תוקפן בתוך 24 שעות. ככל שלא התקבלה החלטה בפרק הזמן הזה – יתפרסמו התקנות וייכנסו לתוקף עם פרסומן, בתום 24 שעות ממועד קבלת ההחלטה. הוועדה בכנסת תקיים דיון בתקנות ותחליט אם לאשרן כאמור לעיל, בתוך 14 יום – בנוגע להגבלות החלות על המרחב הפרטי והציבורי, או בתוך 28 יום – בנוגע להגבלות על פעילותם של עסקים ומקומות הפתוחים לציבור.

נושאים קשורים:  פרופ' רוני גמזו,  תקנות חירום,  קורונה,  קבינט הקורונה
תגובות