• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
הודעות הוועד

חכם בקורנה - פוסטרים להדפסה

בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (A4)

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (50X70)

COVID 19 INTELLIGENT FR (A3)

חכמה בקורונה – קובץ להדפסה (A3)

חכמה בקורונה – קובץ להדפסה (50X70)

חכם בקורונה בשיתוף איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל – קובץ להדפסה (A3)

COVID 19 INTELLIGENT FR (50X70)

חכם בקורונה – קובץ להדפסה (A3)

חכם בקורונה – קובץ להדפסה (50X70)

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות