"מנכ"ל משרד הבריאות מטיל עלינו אימה - מצביא שאינו מבקר בשטח"

מחריפה הביקורת שמשמיעים רופאים בכירים כלפי משרד הבריאות על דרך ניהול משבר הקורונה: "המשרד מנוהל על ידי אנשים חרדתיים ומשדר תבוסתנות – הציבור צריך להפגין נגד המשרד על דרך ניהול המערכה"