• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

ייעוצים אלקטרוניים באימונלוגיה ואלרגולוגיה הם יעילים וחוסכים זמן המתנה

מחקר זה התבסס על נתונים מייעוצים רגילים וייעוצים אלקטרוניים בתחום האימונולוגיה ואלרגולוגיה, וניסה לקבוע האם ייעוצים אלקטרוניים בתחום זה הם יעילים קלינית ומערכתית

רפואה מקוונת (צילום: אילוסטרציה)
רפואה מקוונת (צילום: אילוסטרציה)

בניהול מצבי אלרגיה, נדרשת הנחיית מומחה לאלרגיה לעיתים קרובות יותר ממה שנדרשות בדיקות שונות לאלרגיה. בדיקות הכרחיות עשויות להיות בלתי זמינות בייעוץ ראשוני בנוגע לרגישות לתרופה. ייעוצים אלקטרוניים מספקים טיפול מואץ, ממוקד בעיה, וייתכן שחסכוני בהתמחויות אחרות ברפואה, אך טרם נלמדו בתחומי האימונולוגיה והאלרגולוגיה.

מטרתו של מחקר זה הייתה לתאר את השימוש בייעוצים אלקטרוניים בשירות האלרגולוגיה והאימונולוגיה של מרכז רפואי אקדמי.

נתונים מייעוצים אלקטרוניים (בין ה-10 לאוגוסט, 2016 ל-31 ביולי, 2018) ונתונים מייעוצים שניתנו פנים אל פנים (בין ה-1 לאוגוסט, 2014 ל-31 ביולי, 2018), נסקרו בכדי לקבוע את נפח הייעוץ, התוצאים, ההתוויות, והתזמון. סיבות ההפניה וזמני ההמתנה הושוו בעזרת מבחני חי-בריבוע (chi-square tests).

הייעוצים האלקטרוניים גדלו מ-1% ועד 10% מתוך כלל הייעוצים החדשים שניתנו, במקביל לעלייה שחלה גם בייעוצים שניתנו פנים אל פנים. מתוך 306 הייעוצים האלקטרוניים שבוצעו, ב-41 (13.4%) ניתנו המלצות אבחוניות, טיפוליות או שכללו הפניה לגורם אחר. 30 מתוך אותן המלצות (73%) בוצעו במלואן על-ידי המטופלים. 183 מטופלים (59.8%) נזקקו למפגש אישי עם מומחה לאימונולוגיה או אלרגולוגיה, ורק 5 מטופלים (פחות מ-2%) פגשו מומחה לאלרגיה ללא שהומלץ להם בייעוץ אלקטרוני לעשות כן. השימוש בייעוצים אלקטרוניים היה תדיר יותר מייעוץ פנים אל פנים, בתחום תגובות בלתי רצויות לתרופות (66% לעומת 9%, P<0.001), ובפרט בנוגע לאלרגיה לפניצילין (132 מקרים, 61% מכלל הייעוצים האלקטרוניים) ובנוגע לחסר חיסוני (15% לעומת 2%, P<0.001). מומחי אלרגיה השלימו ייעוצים אלקטרוניים בזמן חציוני של 11 דקות, כאשר הזמן החציוני להשלמת התהליך כולו היה 22 שעות. יישום ייעוצים אלקטרוניים היה קשור להפחתת זמן ההמתנה החציוני לייעוץ פנים אל פנים (הפחתה של 1.5 ימים מלוח השנה, P<0.05).

החוקרים הסיקו שנעשה שימוש הולך וגובר בייעוצים אלקטרוניים, בפרט בנוגע לרקע של תגובות בלתי רצויות לתרופות ולגבי חסר חיסוני. יישום תוכנית של ייעוצים אלקטרוניים הביאה להפחתה בזמני ההמתנה לתורים לייעוצים אישיים, למרות עלייה בכמות הכוללת של הייעוצים. ממצאים אלה תומכים ביכולתו של מודל זה לספק טיפול מואץ וממוקד בעיה.

מקור: 

Phadke, NA. et al. (2019). The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2019.05.039

נושאים קשורים:  מחקרים,  רפואה מקוונת מרחוק,  ייעוץ אלקטרוני,  תגובות לתרופות,  הערכת חסר חיסוני
תגובות