• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חדשות

שיעור המעשנים עפ"י הלמ"ס גבוה מזה שדווח במשרד הבריאות: 23% מעשנים

רק 20% מהמעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן ורק 7% מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת העישון במסגרת קופות החולים

קואליציית המאבק בעישון. "יש לעצור את מגמת העלייה בשיעורי ההתנסות והעישון בקרב בני הנוער"

23% מאזרחי ישראל (כ-1.3 מיליון איש) מעל גיל 20 מעשנים בתדירות כלשהי - סיגריה, סיגר, מקטרת או נרגילה. זה שיעור גבוה יותר מהנתונים שדווחו על ידי משרד הבריאות לפני חצי שנה בוועדת הכנסת לפיהם רק 20.5% מאזרחי ישראל מעשנים.

נתונים אלה ואחרים על תופעת העישון בישראל (נכון ל-2017) פורסמו אתמול (ג') על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

על פי הנתונים, 22% מבני 20 ומעלה (כ-1.2 מיליון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום - ירידה של 2% בהשוואה לשנת 2010, אז שיעור המעשנים עמד על 24%. שיעור הגברים עומד על 30%, לעומת 15% בקרב נשים.

Champix
Pfizer
RX
Partially covered by the Health basket
Champix

Health basket inclusion: Champix will be given to the treatment of smoking cessation parallel to supportive means. TABS: 55 x 0.5 mg, 56 x 1 mg; starter pack: 11 x 0.5 mg + 14, 28 x 1 mg. Days 1 – 3: 0.5 mg ×1/d. Days 4– 7: 0.5 mg ×2/d. Day 8 – end of tmt.: 1 mg ×2/d. Pts. should be treated with Varenicline for 12 wks. For pts. who have successf. stopped smok. at the end of 12 wks., an addit. course of 12 wks. tmt. with Varenicline is recomm. to further incr. the likelihood of long-term abstinence. Pts. with ren. impair. No dosage adjust. is necessary for pts. with mild- moder. renal impair. For pts. with sev. renal impair. (estimated CrCl <30 mL/min), the recomm. start. dose of Varenicline is 0.5 mg ×1/d. The dose may then be titrated as needed to a max. dose of 0.5 mg×2/d. For  pts. with end-stage renal dis. underg. hemodialysis, a max. dose of 0.5 mg mg×/d may be admin. if toler. Aid to smoking cessat. for adults over 18 yrs. C/I: Not to pts. under 18 yrs., hypersens.

שיעור הגברים המעשנים - 48% בקרב הערבים, לעומת 26% בקרב היהודים. בקרב היהודים, שיעור המעשנים: מסורתיים (26%), חילונים (22%), דתיים וחרדים (11%).

26% מבני 44-20 מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום ו-11% בקרב בני 65 ומעלה.

ערבים מעשנים יותר מיהודים - 26% לעומת 21%. בנוסף, 46% מהערבים מעשנים יותר מעשר סיגריות ביום, ירידה של 9% בהשוואה לשנת 2010 - אז כ-55% מהמעשנים עישנו עשר סיגריות או יותר ביום. 10% מעשנים יותר מ-20 סיגריות ביום.

23% מהמעשנים התחילו לעשן לפני גיל 16, 23% בגיל 17-16, 24% בגיל 19-18 ו-30% בגיל 20 ומעלה. 27% מהגברים התחילו לעשן לפני גיל 16, לעומת 17% מהנשים.

27% מהמעשנים הגרים במשקי בית בהם ההכנסה החודשית לנפש עד 2,000 שקל. הם התחילו לעשן לפני גיל 16, לעומת 23% מהמעשנים הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ-2,000 שקל.

רק 20% מהמעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן. מדובר בירידה של 2% בהשוואה לשנת 2010, אז שיעור המנסים להיגמל עמד על 22%. 37% ניסו להפסיק לעשן בעבר ו-42% לא ניסו כלל להפסיק לעשן. 23% מהגברים המעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן, לעומת 15% מהנשים המעשנות. 50% מהנשים המעשנות כלל לא ניסו להפסיק לעשן, לעומת 39% מהגברים המעשנים. 21% מבני 64-20 המעשנים מנסים להפסיק לעשן, לעומת 13% מבני 65 ומעלה.

סקר הלמ"ס גם מצביע על הסיבות בגללן אנשים מנסים להיגמל מעישון: 26% מהמעשנים בעבר הפסיקו לעשן בגלל בעיה בריאותית; 44% הפסיקו בשל חשש מנזק עתידי לבריאותם או לבריאות בני משפחתם; 26% הפסיקו לעשן מסיבה אחרת, בין השאר לחץ מצד המשפחה או הסביבה, בעיה אסתטית או עלות כספית גבוהה והריון.

רק 7% מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת העישון במסגרת קופת החולים.

66% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים (עישון פסיבי) במידה כלשהי בחודש האחרון. ירידה של 5% בהשוואה לשנת 2010, אז שיעור החשופים לעישון פסיבי עמד על 71%. 72% מהגברים נחשפים לעישון של אחרים לעומת 60% מנשים.

צעירים נחשפים יותר ממבוגרים לעישון פסיבי: 76% מבני 44-20, 64% מבני 64-45 ו-40% בגיל 65 ומעלה. ערבים (74%) יותר מיהודים (64%). 25% נחשפו במקום העבודה, 22% אצל חברים, 22% באירועים ובמקומות סגורים ו-26% נחשפו לעישון במקומות ציבוריים פתוחים.

בעקבות נתונים אלה הודיעה האגודה למלחמה בסרטן כי הפיקה מדריך ייעודי המסייע להיגמל לבד מעישון ובו תכנית לגמילה עצמית לשלביה השונים וכן הנחיות להכנה חברתית לגמילה.

נושאים קשורים:  עישון,  דו"ח הלמ"ס,  גמילה מעישון,  עישון פאסיבי,  חדשות
תגובות