ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה אתמול (א') פה אחד לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיה כל בתי המרקחת, בכלל זה הפרטיים, יוכלו לממש מרשמים לתרופות למבוטחי כל קופות החולים.

מדובר בהצעת חוק שאוחדה מהצעות אחדות שהגישו חברי הכנסת עודד פורר, רוברט אילטוב, חמד עמאר, יוליה מלינובסקי, אחמד טיבי ונורית קורן.

על פי הצעת החוק, מרשם אלקטרוני הניתן על ידי קופת חולים כלשהי ימומש בכל בית מרקחת שיחפוץ בכך. הדבר ייעשה באמצעות חיובן של כל קופות החולים לחבר את בתי המרקחת למערכת הממוחשבת שלהן, תמורת תשלום סביר. עוד נקבע בהצעת החוק כי הגישה הזאת תיעשה תוך מזעור פגיעה בפרטיותו של המטופל.

כמו כן קובעת הצעת החוק כי בית המרקחת יציב במקום בולט שלט ברור שבו יציין את קופות החולים להן יינתן השירות. רוקח בבית מרקחת שאינו נותן שירותים לקופה שבה חבר הלקוח, יחויב לעדכן אותו כי הוא עשוי לשלם מחיר נמוך יותר בבתי מרקחת שנותנים שירות לאותה הקופה.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו), אמר בדיון: "הגיע הזמן שקופות החולים יפסיקו לחשוב שהלקוחות שלהם שבויים ויאפשרו להם חופש בחירה".