• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חדשות

בית הדין הארצי לעבודה הכריע: קופות החולים מוגנות מתביעות ייצוגיות

הקופות נחשבות ל"רשות" ולכן לא יהיו חייבות לפצות או להשיב כספים לקבוצה התובעת אם יפסיקו לגבות הסכומים שבגינם הוגשה נגדן בקשה לתביעה ייצוגית

משפט ורפואה (צילום: אילוסטרציה)
תביעת רשלנות רפואית (צילום: אילוסטרציה)

בית הדין הארצי לעבודה קבע בשבוע שעבר כי קופות החולים נחשבות ל"רשות" לעניין תביעות ייצוגיות ולמעשה על קופות החולים חלה הגנה אם מוגשת נגדן תביעה ייצוגית. כך דיווחה בסוף השבוע (ה') אפרת נוימן מ"דה מרקר".

על פי חוק תובענות ייצוגיות, רשות שנדרשת להשיב מסים או גביית יתר אינה חייבת לפצות את הקבוצה התובעת אם הודיעה בתוך 90 יום לבית המשפט כי תחדל לגבות את הכספים שבגינם הוגשה התביעה, וזאת מבלי להודות באי־חוקיות התשלומים שנגבו.

המקרה המדווח שבו הכריע בית הדין עסק בתביעות שהוגשו על ידי מבוטחים חולי סוכרת של כלל קופות החולים. החולים הללו נזקקו לטיפול רפואי ושילמו לקופות דמי השתתפות עבור רכיבים מתכלים - מחטים וסט עירוי לדוגמה - במשאבה תת־עורית להזרקת אינסולין. אולם, ביוני 2011 משרד הבריאות פרסם חוזר לפיו נדרשו קופות החולים לחדול מגביית דמי השתתפות על הציוד המתכלה, והן אכן עשו זאת.

ב"דה מרקר" צוין כי לאחר פרסומו של החוזר, הוגשו לבית הדין האזורי לעבודה תביעות המבוטחים להחזר דמי ההשתתפות וכן בקשות לאשר את התביעה כייצוגית. אולם, קופות החולים הודיעו כי כיוון שהן נחשבות ל"רשות" והן חדלו מהגבייה טרם הגשת בקשת התביעה ייצוגית, לא חלה עליהן חובת השבת הכספים או פיצוי התובעים וכי יש לדחות את הבקשה.

בית הדין האזורי לעבודה קבע בעקבות זאת כי אין לראות את הקופות כ"גופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין" ולכן אינן נחשבות ל"רשות". היועץ המשפטי לממשלה תמך בעמדה זו כי יש לראות בקופות חברה מסחרית רגילה, אך הקופות ערערו לבית הדין הארצי לעבודה, שכאמור, קיבל את הערעור.

בקביעתו התייחס נשיא (בדימוס) בית הדין הארצי יגאל פליטמן לכך שהקופות פועלות ללא מטרת רווח, שהן גוף הנתון לפיקוח והן נותנות שירותי בריאות לכלל הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

עו"ד שי תמר, ממשרד ליפא מאיר ושות', שייצג את שירותי בריאות כללית, צוטט בדיווח כי "פסק הדין מכיר בכך שחלות על קופות החולים הגנות כאילו היו חלק אורגני מרשויות המדינה, המפחיתות במידה ניכרת את החשיפה החלה על קופות החולים בגין הליכים ייצוגיים".

עוד הוסיף עו"ד תמר כי נגד קופות החולים עומדות בכל עת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בהיקף של מיליארדי שקלים וכי פסק הדין אינו פוגע באפשרות לנהל נגדן תביעות פרטניות או לנקוט מולן בהליכים אחרים, כמו פנייה לנציבות התלונות במשרד הבריאות.

נושאים קשורים:  קופות החולים,  בית הדין הארצי לעבודה,  תביעה ייצוגית,  הגנה מתביעה ייצוגית,  חדשות,  חולי סוכרת
תגובות