• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חדשות

ה-CDC מדווח: עלייה בשכיחות השמנת יתר בארה"ב

המרכזים האמריקאיים לבקרת מחלות ומניעתן מדווחים על קצב עלייה מהיר בשכיחות השמנת יתר בילדים ובמבוגרים

אילוסטרציה: השמנת יתר

בעשור האחרון ניכרת עלייה מובהקת בשכיחות השמנת היתר בקרב בגירים בארה"ב וקצב העלייה אף מהיר יותר בהשוואה להשמנת היתר בקרב ילדים ובני נוער. כך דיווח בחודש שעבר ד"ר קרייג הייל מהמרכז הלאומי לסטטיסטיקה בתחום הבריאות הפועל במסגרת ה-CDC. הדו"ח הופיע ב-JAMA.

על פי הדו"ח, ב-2008-2007 השיעור היה 33.7% מקרב כלל הבגירים ואילו ב-2016-2015 כבר מדובר ב-39.6%. השמנת יתר מוגדרת כאשר ה-BMI הוא 30 ומעלה. בקרב גברים מדובר בעלייה מ-32.2% ל-37.9%. בקרב נשים מ-35.1% ל-41.1%.

בגילאי 39-20 שיעור העלייה הוא מ-30.7% ל-35.7%. בקבוצת הגיל 59-40, העלייה היא מ-36.2% ל-42.8% ובקבוצת הגיל 60 ומעלה, העלייה היא מ-35.1% ל-41%. יתר על כן, בקרב בגירים עם BMI גבוה יותר – מעל 40 (!), השיעור עלה מ-5.7% ל-7.7%.

בשני המגדרים ובקבוצות הגיל – למעט 60 ומעלה – ניכרת עלייה זאת: בקרב גברים מ-4.2% בשנת 2008-2007 ל-5.6% ב-2016-2015. בקרב נשים, מ-7.3% ל-9.7%.

בגילאי 39-20 העלייה היא מ-5.9% ל-7.8%. בקבוצת הגיל 59-40 העלייה היא מ-6.4% ל-8.5%.

גם בקרב צעירים מגיל 12 עד 19 נרשמה עלייה: מ-16.8% בשנת 2008-2007 לכדי 18.5% ב-2016-2015. עם זאת, בקבוצת הגיל 6 עד 11 שנה דווקא נרשמה ירידה קלה, מ-19.6% ל-18.4%. בקרב בנים, שיעור העלייה הוא מ-17.7% ל-19.1%. בקרב בנות מ-15.9% ל-17.8%.

בקבוצת הגיל 5-2 העלייה היא מ-10.1% ל-13.9%. בקבוצת הגיל 19-12 העלייה היא מ-18.1% ל-20.6%. עורכי הדו"ח ציינו כי מגמת העלייה היא גם בקרב צעירים ובני נוער עם השמנת יתר חמורה. רק בקבוצת הגיל 11-6 נרשמה ירידה קלה, מ-5.7% ל-5.2% ואילו בגילאי 5-2, לא חל שינוי 1.8%.

בקרב בנים חלה עלייה בשיעור השמנת היתר החמורה - מ-5.5% ב-2008-2007, ל-6.3% ב-2016-2015. בקרב בנות העלייה היא 4.3% מ-4.9%. בקבוצת הגיל 19-12 העלייה היא מ-5.9% ל-7.7%.

מחברי הדו"ח לא מציעים הסברים לשאלה מדוע השכיחות של השמנת היתר עלתה כל כך בקרב בגירים בארה"ב. עם זאת ציינו כי קבוצת המדגם לגבי גילאי 5-2 היתה קטנה ולכן קיימות מגבלות לגבי הממצאים.

נושאים קשורים:  CDC,  השמנת יתר,  מדד BMI,  Obesity,  חדשות
תגובות