• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

תיעוד שימוש לא נכון בתרופות

מחקר זה בחן מהם הגורמים המשפיעים על רופאי המשפחה באנגליה בהקשר של תיעוד מקרים של שימוש לא נכון בתרופות באמצעות ראיונות מובנים למחצה

גלולות, השוואה בין תרופות (צילום: אילוסטרציה)

שימוש לא נכון בתרופות מהווה בעיות רצינית ברפואה הציבורית. מחקרים אפידמיולוגים קודמים הראו כי רופאים מתעדים ב-ERPי(electronic patient records) מקרים של שימוש לא נכון בתרופות. עם זאת, למרות שמגמת התיעוד דומה לסקרים הלאומיים, שיעורי התיעוד עדיין נמוכים בהרבה.

מטרת המחקר הייתה לבדוק מהם הגורמים המשפיעים על רופא המשפחה לתעד שימוש לא נכון בתרופות ב-EPR, ולהבין טוב יותר את הפער בין התיעוד של שימוש לא נכון בתרופות במסגרת הטיפול הראשוני בהשוואה לתיעוד בסקרים לאומיים ובמחקרים אחרים.

החוקרים ביצעו מחקר איכותני מובנה למחצה באמצעות ראיונות, בקרב רופאי משפחה אשר עובדים ברחבי אנגליה.

החוקרים גייסו 12 רופאי משפחה באמצעות מדגם תכליתי. במחקר השתתפו רופאים עם עניין מיוחד ורופאים ללא עניין מיוחד בשימוש לא נכון בתרופות, מכל רחבי אנגליה. החוקרים השתמשו בראיונות מובנים למחצה אשר בוצעו פנים מול פנים, על מנת להבין האם ולמה רופאי המשפחה מתעדים מקרים של שימוש לא נכון בתרופות, באילו שיטות הם משתמשים לצורך התיעוד, מה הם עושים כאשר המטופל מבקש מהם לא תעד את המידע ומה הם עושים כאשר הם חושבים שמטופל משתמש בתרופות באופן לא נכון אך הוא אינו חושף זאת. המידע שנאסף במחקר נותח באמצעות שילוב של שיטות תמטיות אינדוקטיביות ודדוקטיביות.

תוצאות המחקר הראו שהשיקול העיקרי בהחלטת הרופא האם לתעד שימוש לא נכון בתרופות היה המורכבות שבתשאול בנוגע לכך. הרופאים תיארו את ההשפעה של תוכן הפרוטוקולים הקיימים, האינטראקציה של הרופא עם המטופל ותהליך התשאול על ההתנהלות שלהם בנוגע לתשאול המטופלים על שימוש לא נכון בתרופות. הנסיבות הללו הובילו את הרופאים להחליט האם, את מי ואיך לתעד ב-EPR.

מסקנת החוקרים הייתה כי ההחלטה האם לתעד שימוש לא נכון בתרופות היא החלטה מורכבת עבור רופא המשפחה. מלבד נקודת המבט האישית של הרופאים, המשתתפים דיווחו גם על תחושת לחץ שהגיעה מסביבת העבודה שלהם ומקבוצת ה-CCGsי(clinical commissioning group) שלהם, כמו גם ממדיניות הממשלה.

מקור: 

Kershaw-Davies, H. et al. (2018) British Journal of General Practice 68.

נושאים קשורים:  מחקרים,  שימוש לא נכון בתרופות,  EPR,  טיפול ראשוני,  מחקר איכותני
תגובות