• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

ההשפעה של התנהגות מסכנת בריאות על תמותה בחולי HCV

מסקנת החוקרים היא כי לפחות חצי מהסיכון המוגבר לתמותה בקרב חולים עם זיהום HCV כרוני יכול להיות מיוחס להתנהגות בריאות מסכנת הכוללת עישון, צריכת אלכוהול וסמים, תזונה לקויה וחוסר פעילות גופנית

02.01.2018, 14:47
שתייה ועישון (צילום: אילוסטרציה)

במדינות עשירות במשאבים, זיהום כרוני ב-HCVי(CHC) קשור בסיכון מוגבר בתמותה. נכון להיום לא ברור כמה מהסיכון ניתן לייחס למהלך הביולוגי של CHC לעומת הנטל גבוה של התנהגות בריאות מסכנת (health risk behavior-HRB).

החוקרים השתמשו במידע מסקר ה-NHANESי(U.S. National Health and Nutritional Examination), שבוצע בשנים 1999-2010 אשר כלל מידע מפורט לגבי HRB וסטטוס CHC. החוקרים חישבו את ההימצאות של חמשת ה-HRB העיקריים: צריכת אלכוהול, עישון סיגריות, חוסר פעילות גופנית, תזונה לא בריאה ושימוש בחומרים אסורים לפי סטטוס CHC לאחר תקנון לגורמים סוציאליים ודמוגרפיים. סטטוס תמותה לאחר ביצוע הסקר אומת על ידי קישור לאינדקס התמותה הלאומי בארצות הברית. על מנת לחשב את התרומה של כל HRB לסיכון המוגבר לתמותה, החוקרים קבעו את יחס שיעור התמותה הכוללת (mortality rate ratio-MRR) עבור אנשים עם CHC לעומת אנשים ללא CHC ולאחר מכן חישבו את ההפחתה ב-MRR לאחר תקנון ל-HRB.

האנליזה כללה 27,468 משתתפי NHANES כאשר מתוכם 363 אובחנו עם HCV. כל ה-HRB היו בעלי הימצאות גבוהה יותר בקרב אנשים עם CHC לעומת אנשים ללא CHC.יCHC נמצא כקשור בשיעור תמותה גבוה פי 2.4 לאחר תקנון למשתנים סוציו-דמוגרפיים (MRR,י2.36; רווח בר-סמך 95%, 1.60-3.49). תקנון לחמשת ה-HRB הפחית יחס זה ב-50.7% ל-MMR של 1.67 (1.14-2.44). רמות גבוהות של הפחתה (69.1%) נצפו באנשים בני 40-75.

מסקנת החוקרים היא כי לפחות חצי מהסיכון הגובר לתמותה בקרב חולים עם CHC יכול להיות מיוחס להתנהגות בריאות מסכנת. בעת טיפול ב-CHC יש צורך בהתייחסות ל-HRB על מנת להפחית במידה ניכרת את התמותה באוכלוסייה זו.

מקור: 

Innes, H. et al.  (2017) Hepatology. 67(1), 97

נושאים קשורים:  מחקרים,  HCV,  תמותה,  התנהגות מסכנת בריאות,  עישון,  אלכוהול,  סמים,  תזונה
תגובות