• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

מחקר בבריטניה: מוצא אתני ותמותה עודפת במטופלים עם תחלואה נפשית חמורה

מחקר בריטי מצא כי למוצא האתני אין השפעה, כשמדובר על תמותה עודפת במטופלים עם תחלואה נפשית חמורה

26.03.2017, 08:10
מיטה ריקה בבית חולים, תמותה (צילום: אילוסטרציה)

תמותה עודפת בקרב מטופלים עם תחלואה נפשית חמורה (סכיזופרניה, הפרעות סכיזו-אפקטיביות והפרעות דו-קוטביות) מתוארת היטב, אבל מעט ידוע על ההבדלים בין מיעוטים אתניים שונים בנוגע לתמותה זו.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך תמותה עודפת בקרב אנשים עם תחלואה נפשית חמורה בחמש קבוצות אתניות (בריטים לבנים, שחורים-קריביים, שחורים-אפריקאים, דרום-אסייתיים ואירים) ולהעריך את הקשר של מוצא אתני עם הסיכון לתמותה.

המחקר היה מחקר עוקבה שכלל מטופלים עם אבחנה של תחלואה נפשית חמורה בין ינואר 2007 לדצמבר 2014, מרישומי מקרים בלונדון, בריטניה. בוצע קישור של נתוני תמותה ממרשמי האוכלוסין לעוקבה, ונקבעה תמותה מכל הסיבות ותמותה מסיבות ספציפיות על פי מוצא אתני, בהתאמה לגיל ומין, באוכלוסייה זו. נעשה שימוש במודלים שונים על מנת להעריך את הסיכון לתמותה מכל הסיבות ותמותה מסיבות ספציפיות בחלוקה לפי מוצא אתני.

זוהו 18,201 אנשים עם אבחנה של תחלואה נפשית חמורה (זמן מעקב חציוני 3.63 שנים; טווח בין רבעונים 3.26-9.92), מתוכם 1,767 נפטרו. בהשוואה עם האוכלוסייה הכללית, שיעור התמותה בהתאמה לגיל ומין בקרב אנשים עם תחלואה נפשית חמורה גדל בשל טווח רחב של סיבות, כולל התאבדויות (7.65; 95%CI 6.43-9.04), סיבות לא טבעיות שאינן התאבדויות (4.01;
95%CI 3.34-4.78), תחלואה נשימתית (3.38; 3.04-3.74), תחלואה קרדיווסקולרית (2.65; 2.45-2.86) וסרטן (1.45; 1.32-1.60).

שיעור תמותה בהתאמה לגיל ומין היו דומים באופן כללי בין הקבוצות האתניות השונות, למרות שהקבוצה של מטופלים מדרום אסיה היו בעלי שיעור מופחת של תמותה מסרטן (0.49; 0.21-0.96).

בתוך עוקבת המטופלים עם תחלואה נפשית חמורה, Hazard ratios לתמותה מכל הסיבות ו-Sub-hazard ratios לתמותה מסיבות טבעיות ולא טבעיות היו נמוכים יותר במרבית המיעוטים האתניים, בהשוואה לבריטים לבנים.

מסקנת החוקרים הייתה, כי מטופלים עם תחלואה נפשית חמורה הם בעלי תמותה עודפת ביחס לאוכלוסייה הכללית, אך ללא קשר למוצא אתני. בקרב מטופלים עם תחלואה נפשית חמורה, מספר מיעוטים אתניים נמצאו להיות בעלי תמותה נמוכה יותר בהשוואה לבריטים לבנים, והבנת הסיבות לכך דורשת מחקרים נוספים.

מקור:
Ethnicity and excess mortality in severe mental illness: a cohort study; Dr Jayati Das-Munshi, PhD'Correspondence information about the author Dr Jayati Das-MunshiEmail the author Dr Jayati Das-Munshi, Chin-Kuo Chang, PhD, Rina Dutta, PhD, Craig Morgan, PhD, James Nazroo, PhD, Robert Stewart, MD, Martin J Prince, MD

נושאים קשורים:  מחקרים,  סכיזופרניה,  הפרעה בי פולרית,  הפרעה סכיזו-אפקטיבית,  תמותה,  תחלואה נפשית,  מוצא אתני,  בריטניה
תגובות