• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

גם עישון של סיגריות בודדות ביום קשור לסיכון גבוה לתמותה מוקדמת

מחקר מצא שיעורי תמותה גבוהים יותר מכל הסיבות בקרב מי שמעשנים בקביעות סיגריה אחת או בין אחת ל-10 סיגריות ביום באופן קבוע; לדברי החוקרים, "אין רמת חשיפה בטוחה לעישון טבק"

13.12.2016, 09:53
חפיסות סיגריות, עישון (צילום: אילוסטרציה)

שיעור גדל של האוכלוסייה האמריקאית מעשן היום פחות מ-10 סיגריות ליום, וסביר ששיעור זה יגדל בעתיד. ההשפעות הבריאותיות של עישון מספר נמוך של סיגריות ביום לאורך החיים ברורות פחות בהשוואה להשפעות של עישון כבד יותר.

מחקר חדש בדק את הקשר בין עישון לאורך זמן של פחות מסיגריה אחת ביום או 10-1 סיגריות ליום (עוצמה נמוכה) עם תמותה מכל הסיבות או עם תמותה מסיבות מסוימות, בהשוואה לאי-עישון סיגריות.

המחקר כלל עוקבה פרוספקטיבית של 290,215 מבוגרים במחקר ה-National Institutes of Healthי- AARP Diet and Health, שהיו בגילאי 59 עד 82 בשנים 2004-2005 (בסיס). נתונים נאספו בעזרת שאלוני הערכת היסטוריית עישון.

Hazard ratioי(HR) ורווחי סמך של 95% נקבעו לתמותה מכל הסיבות ולתמותה מסיבות מסוימות עד לסוף 2011. Hazard ratio ורווחי סמך של 95% הוערכו על ידי שימוש במודלי Cox עם שימוש בגיל כמשתנה בסיס והתאמה למין, גזע/מוצא, רמת חינוך, פעילות גופנית וצריכת אלכוהול. אנליזת הנתונים נערכה מדצמבר 2015 ועד ספטמבר 2016.

החשיפה הוגדרה כעוצמת עישון נוכחי ובעבר במהלך 9 תקופות גיל קודמות (מ <15 שנים ועד ≥ 70 שנים) במהלך החיים כפי שהוערכו על ידי שאלוני הבסיס. התוצאים שנמדדו כללו תמותה מכל הסיבות ותמותה מסיבות מסוימות בקרב מעשנים בהווה, בעבר ומי שמעולם לא עישנו.

מתוך 290,215 משתתפי העוקבה שהשלימו את השאלונים ב-2004-2005, 168,140 היו גברים (57.9%). הגיל ממוצע (סטיית תקן) היה 71 (5.3) שנים (טווח 59-82). מרבית הנבדקים שעישנו פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות ליום בבסיס דיווחו על עישון מספר גבוה יותר של סיגריות בשלב מוקדם יותר בחיים. עם זאת, 159 (9.1%) ו-1,493 (22.5%) מנבדקים אלו דיווחו על עישון קבוע של פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות ליום במהלך כל תקופות הגיל בהן הם עישנו, בהתאמה.

בהשוואה לנבדקים שלא עישנו מעולם, מעשנים קבועים של פחות מסיגריה אחת ליום (HR 1.64י;95%CIי1.07-2.51) ו-10-1 סיגריות ליום (HR 1.87י; 95%CI י1.64-2.13) היו בעלי סיכון מוגבר לתמותה מכל הסיבות. קשר דומה נמצא בקרב נשים וגברים לתמותה מכל הסיבות, ונצפה לאורך טווח רחב של סיבות תמותה הקשורות לעישון, עם קשר חזק במיוחד עם סרטן ריאות (HRי9.12; 95%CIי2.92-28.74 ו-HR 11.61י; 95%CIי8.25-16.32, עבור פחות מסיגריה אחת ליום ו-10-1 סיגריות ליום, בהתאמה).

מעשנים בעבר שעישנו באופן קבוע פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות ליום היו בעלי סיכונים נמוכים יותר כאשר הפסיקו לעשן בגיל צעיר יותר. למשל, ה-HRs למעשנים קבועים של פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות ליום שהפסיקה בגיל 50 או יותר היו 1.44 (95%CIי1.12–1.85) ו-1.42י (95%CIי1.27 -1.59), בהתאמה.

מסקנת החוקרים היתה, כי מחקר זה מספק ראיות שאנשים שמעשנים פחות מסיגריה אחת ליום או 10-1 סיגריות ליום במהלך חייהם, נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בהשוואה לאנשים שמעולם לא עישנו, והם יטיבו מהפסקת העישון. תוצאות אלו מספקות ראיות נוספות לכך שאין רמת חשיפה בטוחה לעישון טבק.

מקור:
Inoue-Choi M, Liao LM, Reyes-Guzman C, Hartge P, Caporaso N, Freedman ND. Association of Long-term, Low-Intensity Smoking With All-Cause and Cause-Specific Mortality in the National Institutes of Health–AARP Diet and Health Study. JAMA Intern Med. Published online December 05, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.7511

נושאים קשורים:  מחקרים,  עישון,  תמותה,  סרטן ריאות
תגובות