• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חברת ועד: ד"ר איריס רסולי
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חיסונים

הצגת חיסון פרבנר 13 הביאה לירידה בשיעורי אשפוז ילדים עם הצטברות מוגלה בחלל הפלאורלי

שיעורי אשפוז ילדים עם מוגלה בחלל הפלאורלי הגיעו לשיא בארה"ב דווקא לאחר הצגת החיסון המצומד נגד פנאומוקוק PCV-7, אך לאחר הצגת החיסון PCV-13 שיעורים אלו ירדו לשפל חסר תקדים

27.11.2016, 15:54
חיסון (צילום: אילוסטרציה)

הצטברות מוגלה בחלל הפלאורלי (Parapneumonic empyema) הינו סיבוך חמור של דלקת ריאות, אשר הלך וגבר בקרב ילדים אמריקאים לפני החלת החיסון נגד 7 זני פנאומוקוק (7-valent pneumococcal vaccineי– PCV-7) בשנת 2000, מגמה שנמשכה לאחר מכן. העלייה יוחסה בחלקה לזני פנאומוקוק שלא נכללו בחיסון PCV-7, אך נכללו בחיסון החדש נגד 13 זני פנאומוקוק (13-valent pneumococcal vaccineי– PCV-13) אשר הוצג בשנת 2010.

מחקר זה העריך את השינויים בהיארעות של אשפוזים עם מוגלה בחלל הפלאורלי בקרב ילדים בארצות הברית לאחר הצגת PCV-13.

חושבו שיעורי האשפוזים השנתיים עם מוגלה בחלל הפלאורלי בקרב ילדים מתחת לגיל 18 ברחבי ארצות הברית, תוך שימוש בנתונים מתוך Nationwide Inpatient Sample and Census data מהשנים 1997-2013 עבור ארבע תקופות, על בסיס הצגת החיסונים PCV-7 ו-PCV-13.

השיעורים היחסיים (relative rate - RR) ו-95% רווח בר סמך (confidence intervalי- CI) חושבו לפי קבוצות גיל ומין והושוו בין תקופת ה-PCV-7 המוקדמת (2001-2005), תקופת ה-PCV-7 המאוחרת (2006-2009) לתקופת ה- PCV-13י(2011-2013) והתקופה טרום PCV-7י(1997-1999). ניתוחים משניים בחנו שינויים בשיעורי התפתחות מוגלה עקב זיהום עם פנאומוקוק, סטרפטוקוק, סטפילוקוק וגורם לא ידוע.

בקרב ילדים מתחת לגיל 18, שיעורי האשפוז השנתיים עקב התפתחות מוגלה הגיעו לשיא של 3.6 עבור 100,000 במהלך תקופת ה-PCV-7 המאוחרת, בהשוואה ל-2.1 עבור 100,000 בתקופה טרם PCV-7י(RRי: 1.70, 95% CIי: 1.11-י2.60). עם זאת, שיעורי האשפוז השנתיים בתקופת PCV-13 ירדו ל-2.0 עבור 100,000, בדומה לשיעור האשפוזים טרם PCV-7. שיעורי התפתחות מוגלה בקרב ילדים מתחת לגיל שנתיים היו נמוכים יותר בתקופת PCV-13 בהשוואה לתקופה טרם PCV-7י(RR: 0.77י, 0.61-0.96), אך השיעורים הללו בשתי תקופות אלו, עבור ילדים בגילאי 2-4 שנים ו-5-17 שנים, היו דומים.

רוב המקרים של מוגלה בחלל הפלאורלי היו ממקור לא ידוע. שיעור המקרים של מוגלה עקב פנאומוקוק או גורם לא ידוע ירד לאחר הצגת PCV-13.

למרות ששיעור האשפוזים עם מוגלה הגיעו לשיאם לאחר הצגת החיסון PCV-7, שיעורים אלו ירדו דרמטית לאחר הצגת PCV-13.

מקור:
Wiese AD, Griffin MR, Zhu Y, Mitchel EF Jr, Grijalva CG.
Changes in empyema among U.S. children in the pneumococcal conjugate vaccine era; Vaccine. 2016 Nov 7. pii: S0264-410X(16)30997-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2016.10.062. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  חיסונים,  חיסון נגד פנאומוקוק,  PCV-7,  PCV-13,  פרבנר 13,  דלקת ריאות,  מוגלה בחלל הפלאורלי,  מחלת פנאומוקוק פולשנית,  אשפוז ילדים,  מחקרים
תגובות