• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
כנסים

הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור

5 ביוני 2017 I מלון כפר המכביה, רמת גן I הודעה בדבר הכנס וקול קורא להגשת תקצירים

שלום למשתתפי הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור 2017,

לתשומת ליבכם, האסיפה הכללית של האיגוד תתקיים בתום הכנס, נודה על השתתפותכם באסיפה.

בברכה,

ועד רופאי ברה"צ

הודעה בדבר הכנס וקול קורא להגשת תקצירים 

אתר הכנס

מייל לפרטים נוספים: Publichealth@ortra.com

נושאים קשורים:  כנסים,  מצגות וכנסים
תגובות