• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחקרים

מחקר דני: לצריכת אלכוהול אין השפעה על סיכויי הכניסה להיריון

מחקר פרוספקטיבי חדש, שכלל 6,120 נשים בגילאי הפוריות מצא, כי צריכה של פחות מ-14 משקאות אלכוהול בשבוע איננה משפיעה על הפוריות וכי נראתה השפעה על הפוריות הקשורה לרמת הצריכה של בירה או יין

06.09.2016, 08:07

מחקר עוקבה פרוספקטיבי חדש בדק איזה היקף של צריכת אלכוהול משפיע על סיכויי נשים להרות. המחקר התקיים בדנמרק בין יוני 2007 לינואר 2015 וכלל 6,120 נשים תושבות דנמרק, בגילאי 21-45, בזוגיות יציבה עם גבר, שמנסות להרות ולא מקבלות טיפולי פוריות.

צריכת אלכוהול נמדדה על ידי דיווח עצמי כצריכת בירה (בבקבוקים של 330 מ"ל), יין אדום או לבן (כוסות של 120 מ"ל), יין קינוח (כוסות של 50 מ"ל) וליקרים (20 מ"ל). בוצעה קטגוריזציה לפי מנות סטנדרטיות בשבוע (0, 1-3, 4,7, 8-13 ו-14 ומעלה).

המשתתפות דיווחו על מחזור חודשי עד דיווח של היריון, התחלת טיפולי פוריות, אובדן מעקב או סוף תקופת המעקב (מקסימום 12 מחזורים). נעשה שימוש במודל רגרסיה פרופורציונאלי על מנת להעריך את סיכויי הכניסה להיריון (fecundability ratios) (הסיכוי להיריון במחזור חודשי בקרב נשים חשופות חלקי הסיכוי בקרב נשים לא חשופות).

4,210 (69%) מהמשתתפות נכנסו להיריון במשך תקופת המעקב. צריכת האלכוהול החציונית היתה 2.0 (טווח בין רבעונים 0-3.5) מנות לשבוע.

בהשוואה לנשים שלא צרכו אלכוהול, ה-Adjusted fecundability ratios עבור צריכת אלכוהול של 1-3, 4-7, 8-12 ו-14 ומעלה מנות בשבוע היה 0.97 (95%CIי0.91-1.03), 1.01 ,(0.93-1.10), 1.01 (0.87-1.16) ו-0.82 (0.60-1.12), בהתאמה.

בהשוואה לנשים שלא צרכו אלכוהול, ה-Adjusted fecundability ratios עבור נשים שצרכו רק יין (לפחות 3 מנות), בירה (לפחות 3 מנות) או ליקרים (לפחות 2 מנות) היה 1.05 (0.91-1.21), 0.92 (0.65-1.29) ו-0.85 (0.61-1.17), בהתאמה.

נתונים אלה לא מבחינים בין שתייה רגילה ושתייה בולמוסית (binge), הבדל שעשוי להיות חשוב אם כמויות אלכוהול גדולות נצרכות במהלך חלון הפוריות.

מסקנת החוקרים היתה כי לא נראה שצריכה של פחות מ-14 משקאות אלכוהול בשבוע משפיעה על הפוריות. לא נראתה השפעה על הפוריות על סמך רמת הצריכה של בירה או יין.

מקור:
Mikkelsen Ellen M, Riis Anders H, Wise Lauren A, Hatch Elizabeth E, Rothman Kenneth J, Cueto Heidi T et al. Alcohol consumption and fecundability: prospective Danish cohort study BMJ 2016; 354 :i4262

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלכוהול,  פוריות,  הריון,  דנמרק
תגובות