• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חדשות

איגוד רופאי בריאות הציבור מזהיר מההשלכות הבריאותיות של כריית פוספטים ליד ערד

האיגוד צפוי להציג היום (ב') את עמדתו במסגרת דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת; בהודעה שפירסם אתמול נכתב כי מדובר ב"תהליך קבלת החלטות פגום ושגוי, שיפגע בסופו של דבר בבריאות הציבור בישראל ובכלכלת ישראל"

מבט לים המלח מכיוון ערד (צילום: דוד גרינספן / "פלאש 90")

איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית צפוי להציג היום (ב') בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת את עמדתו בכל הנוגע לסוגיית כריית פוספטים בשדה בריר. האיגוד צפוי להזהיר מפני הסכנה הצפויה לבריאותם של תושבי ערד והסביבה כתוצאה מהחלטתה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר את כריית פוספטים, בניגוד לעמדת משרד הבריאות ולחוות דעתם של מומחים בבריאות הציבור ובאפידמיולוגיה סביבתית, מישראל ומחו"ל.

"מעבר להחלטה הספציפית, שאנו מתנגדים לה בגלל הפגיעה הצפויה בבריאותם של תושבי ערד והסביבה לרבות תמותה", הדגיש האיגוד בהודעה שפירסם לפני הדיון, "תהליך קבלת ההחלטות במקרה הזה וההתעלמות משיקולים בריאותיים מצביעים על חוסר בחקיקה ואסדרה ברורה בישראל בכל הנוגע לשיקולי הבריאות בהליכי התכנון. לכל אלה גם השלכות כלכליות ארוכות טווח על המשק הישראלי".

בהודעה נכתב גם: "בניגוד למקובל בעולם, אין בישראל חוק המסדיר ומגדיר תהליך של תסקיר השפעה על הבריאות, המתחייב בהחלטות התכנוניות בעלי השפעות ארוכות טווח, כבמקרה הזה אבל כמו גם במקרים אחרים. מעבר לכך חסרים מומחים בתחום הבריאות בוועדות התכנון.

"היעדר ביצוע תסקיר השפעה על הבריאות והיעדר התחשבות בשיקולים בריאותיים אלו לעניין שדה בריר הוביל לתהליך קבלת החלטות פגום ושגוי שיפגע בסופו של דבר בבריאות הציבור בישראל ובכלכלת ישראל.

"בין היתר, עמדתו של משרד הבריאות המתנגד לכרייה לא נדונה כראוי בוועדה, לא נעשה ניתוח מספק של נתונים בדבר ההשפעות הבריאותיות האפשרויות על האוכלוסייה כתוצאה מהקמת מכרה. לא נכללו בהערכות ההשפעות על האוכלוסיות הרלבנטיות שיושפעו באורח שלילי מהכרייה, כמו האוכלוסייה הבדואית מתגוררת באזור המתוכנן לכרייה ולא נעשה תהליך של שיתוף הציבור בנושא הזה. חמור מכך, תסקיר ההשפעה על הבריאות בתהליכים אמור להיעשות מתוך בחינה של חלופות שונות, דבר שלא נלקח כלל בחשבון".

נייר העמדה שהכין האיגוד ממליץ:

  • לאמץ את עמדת משרד הבריאות ולא לאשר את כריית הפוספטים בשדה בריר בשל הפגיעה הבריאותית הצפויה בעתיד בתושבי האזור.
  • לקדם חקיקה שתעגן את נושא הביצוע של תסקירי השפעה על הבריאות בתהליכי תכנון.
  • לחייב יזמים להקצות משאבים לתסקיר השפעה על הבריאות תוך ניתוק הקשר בין היזם ובעלי עניין לבין מבצעי התסקיר. למשל, על ידי הקמת קרן ממשלתית שתגבה את התשלום עבור הכנת התסקיר מהיזם ותבחר את עורכי התסקיר באופן בלתי-תלוי.

על נייר העמדה חתומים יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ’ נדב דוידוביץ', גזברית האיגוד פרופ’ רחלי דנקנר והמזכיר ד"ר חגי לוין.

"אין אינדיקציות לתחלואה עודפת"

הבוקר (ב') גם מדווח היומון "כלכליסט", כי משרד הכלכלה אמור להציג בפני חברי הוועדה ממצאי בדיקה של הרופאה התעסוקתית הראשית במשרד, ד"ר לובה פושנוי, הקובעת כי "אין אינדיקציות לכך שעובדי רותם אמפרט - החברה הנכדה של כי"ל העוסקת בכריית הפוספטים ואמורה להפעיל את שבה בריר ליד ערד - חולים יותר בסרטן או במחלות נשימה אחרות בהשוואה לאוכלוסייה הכללית".

במסמך שחיברה, לפי הדיווח, כתבה ד"ר פושנוי כי ללא האינדיקציות מהשטח אין לה את היכולת לקבוע מה מצב התחלואה בקרב עובדי רותם. משרד הכלכלה הוא מהתומכים הבולטים במתן אישור הכרייה לכי"ל. שווי הפוספטים במכרה זה מוערך ב-60 מיליארד שקל.

בדיווח נמסר, כי הבדיקה של ד"ר פושנוי נעשתה לבקשת שר הבריאות יעקב ליצמן, המוביל את המאבק בכרייה. ליצמן ביקש לקבל נתונים על תחלואת העובדים באופן ישיר, בעוד שד"ר פושנוי טוענת שאין לה סמכות לכך והיא מסתמכת על דיווחים שוטפים על מצב הבריאות של העובדים ממקורות כמו מרפאות, תלונות העובדים, תביעות לביטוח הלאומי להכרה כנפגעי עבודה וכדומה. בנוסף, למשרד הכלכלה אין נתונים על גמלאי "רותם אמפרט" שמתגלים בגופם סרטן או מחלת נשימה, בין שכתוצאה מהעבודה במכרה ובין שלא.

הגורמים המתנגדים להפעלת המכרה ליד ערד – תושבי ערד, העיירה כסייפה והפזורה הבדואית באזור – מסתמכים על מחקר של מומחה אמריקני שבדק עבור משרד הבריאות את השלכות הפעלת המכרה, וקבע כי מדובר בתוספת של נפטר אחד בערד מסרטן בכל שמונה שנים.

איגוד רופאי בריאות הציבור דחה את מסקנות הרופאה הראשית. "התייחסות משרד הכלכלה והתעשייה לפניית שר הבריאות מעידה כי משרד הכלכלה אינו דואג לאינטרס הציבורי ואיננו מהסס לפזר 'מסך עשן” בסוגיה קרדינלית", נאמר בהודעה שפירסם היום בצהריים האיגוד.

עוד נכתב: "התוכן ותזמון המענה מצד משרד הכלכלה לקראת הדיון החשוב בוועדת הכלכלה נועד להסתיר את המחדל באי ביצוע תסקיר השפעה על הבריאות לפני קבלת ההחלטה על אישור כריית פוספטים בשדה בריר".

לדברי האיגוד: "לא ניתן כלל להסיק מתחלואת עובדי רותם-אמפרט לפגיעה הצפויה לתושבי ערד והאזור מהקמת מכרה הפוספטים ורק תסקיר השפעה על הבריאות, מקיף ובלתי תלוי, יכול לבסס קבלת החלטות המבוססת על נתונים. במכתבה של הרופאה התעסוקתית הראשית לא צורפו כל נתונים. יתר על כן, כפי שציינה, אין בידה סמכות לקבלת נתוני תחלואה בקרב עובדים באופן כללי, כלומר אין למשרד הכלכלה נתונים מלאים אלא נתונים חלקיים ביותר מהמרפאות התעסוקתיות, שלא הוצגו. לכן טענתה כי 'לפי הנתונים הנמצאים בידינו לא נמצאה אינדיקציה לעודף התחלואה התעסוקתית...' היא טענה מופרכת ונטולת אחיזה במציאות או ביסוס מדעי כלשהו. לא צורפה שום השוואה המאפשרת בחינה של טענה זאת ולא נבדקו כלל תחלואות רלוונטיות ותחלואת סרטנים ספציפיים".

האיגוד הוסיף: "המסמך הפנימי שצורף והוכן על ידי חברת כי"ל טועה ומטעה באופן מכוון. השיטות האפידמיולוגיות שגויות, לא נותחו נתוני התחלואה הרלוונטיים ואין כלל השוואה לאוכלוסיית עובדים, שלרוב בריאה יותר ("אפקט העובד הבריא") אלא לאוכלוסייה הכללית. בדיקה אמתית של תחלואת עובדי רותם-אמפרט מחייבת איסוף נתונים מתאימים ומלאים ושימוש בשיטות אפידמיולוגיות מתאימות על ידי מומחים בלתי תלויים באפידמיולוגיה/בריאות הציבור, ופרסום התוצאות באופן שקוף, המאפשר בקרת עמיתים והציבור. ברור כי במקרה זה לא בוצעה בדיקה שכזאת".

נושאים קשורים:  חדשות,  איגוד רופאי בריאות הציבור,  פוספטים,  ועדת הכלכלה של הכנסת,  כריית פוספטים,  שדה בריר
תגובות
אנונימי/ת
30.05.2016, 22:21

צודקים. אין לאפשר את הפרויקט ליד ערד. די לנו בהרס הכבד שנגרם לים המלח