• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מצגות וכנסים

הכנס השנתי של איגוד רופאי בריאות הציבור ובתי הספר לבריאות הציבור

1 ביוני 2015 I כפר המכביה

רישום מוקדם, שלא ביום הכנס, יזכה במחיר רישום מופחת.  אתר ההרשמה ייסגר ב- 30/05 יום שבת בחצות.

נרשם שירשם ביום הכנס, יחויב ב-50 ₪ נוספים – עלות הרשמה מאוחרת.

האתר לצורך הרישום עד לתאריך 30.5.15 הוא: www.reg.co.il/globalhealthreg

תוכנית מושבים

תוכנית הכנס

נושאים קשורים:  מצגות וכנסים
תגובות