• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
הודעות הוועד

הזמנה למפגש עמיתים בנושא חיסונים שהוגשו לוועדת הסל

המפגש יעסוק בדיון על החיסונים שהוגשו לוועדת הסל לשנת 2015 בכלל וחיסונים נגד מנינגוקוקים בפרט.

שלום רב,

בתאריך ה-12/1/15 בשעה 14:00 יערך מפגש עמיתים בבריאות הציבור.

המפגש הפעם יעסוק בדיון על החיסונים שהוגשו לוועדת הסל לשנת 2015 בכלל וחיסונים נגד מנינגוקוקים בפרט.

חלקו הראשון של הדיון יכלול הרצאה ע"י פרפ' רשפון, ואילו חלקו השני דיון פתוח של הקהל.

המפגש יתקיים בלשכת הבריאות בחיפה.

מוזמנים כלל רופאי בריאות הציבור.

אודה על אישור הגעה אלי למייל: eva.avram@gmail.com

בברכה,

ד"ר אווה אברמוביץ.

נושאים קשורים:  הודעות הוועד,  כנסים
תגובות