• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
הודעות הוועד

סיכום ישיבות ועד איגוד רופאי בריאות הציבור

יוני, ספטמבר, 2014

לסיכום ישיבת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור מיום 12.6.2014 - לחץ/י כאן.

לפרוטוקול ישיבת ועד רופאי בריאות הציבור מיום 17.09.2014 - לחץ/י כאן.    

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות