• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
יתר לחץ דם

יתר לחץ דם בארה"ב: חוסר מודעות וטיפול לא מספק

מדיווח של ה-CDC האמריקאי עולה כי 30.4% מהמבוגרים סובלים מיתר לחץ דם, ואצל מעל למחצית מהם יתר לחץ הדם אינו מאוזן

סקר NHANESי(National Health and Nutrition Survey) נערך בארה"ב מדי שנתיים, וכולל ריאיון בביתם של הנסקרים ובדיקה גופנית. בדיווח זה נכללו תוצאותיהם של ארבעה מחזורי סקר (בשנים 2003–2010) לגבי יתר לחץ דם.

מספר הנסקרים היה 20,811 (לא נכללו נשים הרות או נסקרים שחסרו לגביהם נתונים). יתר לחץ דם הוגדר כלחץ דם סיסטולי גבוה מ-140 מ"מ כספית או לחץ דם דיאסטולי גבוה מ-90 מ"מ כספית בביצוע של שלוש מדידות, או קבלת טיפול תרופתי נגד יתר לחץ דם. משתתפים נחשבו כמודעים למצבם אם השיבו בחיוב לשאלה "האם דווח לך על ידי עובד מערכת הבריאות כי אתה סובל מיתר לחץ דם?”, ונחשבו כמטופלים אם דיווחו על נטילת תרופות לטיפול ביתר לחץ דם או להורדת לחץ הדם. יתר לחץ הדם נחשב לבלתי מאוזן כאשר ממוצע ערכי לחץ הדם הנמדדים היה גבוה מ-140/90.

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

שכיחות יתר לחץ דם בקרב המשתתפים הייתה 30.4%. מתוכם, אצל 53.5% לחץ הדם לא היה מאוזן. שכיחותו של יתר לחץ דם בלתי מאוזן הייתה גבוהה יותר בקרב משתתפים שדיווחו כי לא קיבלו טיפול רפואי בשנה הקודמת, ללא מקור קבוע לשירותים רפואיים, וללא ביטוח רפואי.

39.4% מבין המשתתפים שנמצא אצלם יתר לחץ דם בלתי מאוזן לא היו מודעים לכך שהם סובלים מיתר לחץ דם. 15.8% נוספים היו מודעים למצבם, אך לא מטופלים. גם שיעורים אלו היו גבוהים יותר בקרב משתתפים ללא טיפול רפואי בשנה האחרונה, ללא מקור קבוע לשירותים רפואיים וללא ביטוח רפואי. שיעור המודעים למצבם שאינם מטופלים היה גבוה יותר בקרב בני 18–44 שנים.

העורכים מסכמים כי מעל למחצית מהסובלים מיתר לחץ דם אינם מאוזנים, זאת אף על פי שלכמעט 90% מהסובלים מיתר לחץ דם היה ביטוח רפואי והם קיבלו טיפול רפואי בשנה החולפת, כך שהיו הזדמנויות לשיפור האיזון והטיפול בהם.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Centers for disease control and prevention, Vital Signs: Awareness and Treatment of Uncontrolled Hypertension Among Adults — United States, 2003–2010, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Sep 7;61:703-9.

נושאים קשורים:  יתר לחץ דם,  איזון,  מחקרים
תגובות