• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
כולסטרול

ארה"ב: עלייה בשיעור ביצוע בדיקות סקר לאיתור רמת כולסטרול גבוהה

נתונים מטעם ה-CDC האמריקאי מעידים על עלייה בדיווח על ביצוע בדיקות של רמת הכולסטרול בדם

סקר BRFSSי(Behavioral Risk Factor Surveilance System) הוא סקר טלפוני המבוצע מאז 1984 בארה"ב בקרב מבוגרים (מעל גיל 18) שאינם מאושפזים, באמצעות חיוג מספרי טלפון אקראיים. הסקר נערך בשיתוף עם ה-CDCי(centers for disease control and prevention). שלוש שאלות לגבי בדיקות לאיתור רמת הכולסטרול נכללו בשנים אי זוגיות – האם עברת אי פעם בדיקה של רמת הכולסטרול בדם? כמה זמן חלף מאז ביצוע הבדיקה? האם דווח לך על ידי איש מקצוע רפואי כי רמת הכולסטרול שלך גבוהה?

הצטברות כולסטרול על דופן עורק (אילוסטרציה)

הצטברות כולסטרול על דופן עורק (אילוסטרציה)

בניתוח תוצאות הסקר בשנים 2005, 2007 ו-2009 התגלתה עלייה בשיעור הנסקרים שעברו בדיקה של רמת הכולסטרול בדמם במהלך 5 השנים הקודמות – משיעור של 72.7% בשנת 2005 לשיעור של 76.0% בשנת 2009. העלייה נראתה בכל קבוצות הגיל, בשני המינים, בכל רמות ההשכלה ובכל הקבוצות האתניות. שיעור הדיווח על ביצוע בדיקה היה גבוה יותר בגיל 45 ומעלה בהשוואה לצעירים יותר, בקרב נשים בהשוואה לגברים ובקרב בעלי השכלה גבוהה בהשוואה לבעלי השכלה תיכונית או פחות מכך.

מתוך אלו שעברו בדיקה במהלך 5 השנים האחרונות, שיעורם של המשתתפים שדיווחו כי נאמר להם על ידי איש מקצוע רפואי כי רמת הכולסטרול בדמם גבוהה, עלה מ-33.2% בשנת 2005 ל-35.0% בשנת 2009. גם במקרה זה נראתה עלייה בכל הקבוצות שנבחנו. שיעור הדיווח על רמת כולסטרול גבוהה היה גבוה יותר בקרב בני 65 ומעלה בהשוואה לצעירים יותר, בקרב גברים בהשוואה לנשים, ובקרב בעלי השכלה נמוכה מהשכלה תיכונית בהשוואה לבעלי השכלה גבוהה.

לדברי העורכים, התוצאות עשויות לשקף עלייה בשכיחות רמת כולסטרול גבוהה, עלייה במודעות לצורך בביצוע הבדיקה או שניהם. על פי דו"ח שפורסם לאחרונה, בשנים 2009–2010 חלה ירידה בשכיחותה של רמת כולסטרול גבוהה (מעל 240mg/dL) בקרב בני 20 ומעלה בארה"ב בהשוואה לשנים 1999–2000 (שכיחות של 13.4% לעומת 18.3%).

מגבלות הסקר העיקריות הן העובדה שלא נכללו מאושפזים או מי שאינם בעלי מספר טלפון קווי. כמו כן הסקר מבוסס על דיווח עצמי, ולכן אינו מאפשר הערכה של שיעור הטיפול והאיזון, ושיעור התגובה לסקר היה נמוך מ-55% בכל שלוש השנים.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Centers for Disease Control and Prevention, Prevalence of Cholesterol Screening and High Blood Cholesterol Among Adults — United States, 2005, 2007, and 2009, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Sep 7;61:697-702

נושאים קשורים:  כולסטרול,  בדיקת סקר,  מחקרים
תגובות