• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
אמצעי מניעה

שימוש באמצעי מניעה מוביל לצמצום בתמותת אמהות

על פי הערכה המבוססת על נתונים מ-172 מדינות, השימוש באמצעי מניעה מפחית את תמותת האמהות ב-44%

09.09.2012, 10:22
גלולות למניעת הריון (אילוסטרציה)
גלולות למניעת הריון (אילוסטרציה)

שימוש באמצעי מניעה מונע כ-230 מיליון לידות מדי שנה. השימוש באמצעי מניעה משפר את שרידות היילודים, כיוון שהוא מאריך את המרווח שבין הלידות, וכך מפחית את התחרות על משאבים משפחתיים ואמהיים מוגבלים.

ה-Safe Motherhood Initiative הוא קמפיין בין-לאומי שהחל בשנת 1987, ובמסגרתו זוהו ארבע אסטרטגיות מרכזיות להפחתת תמותת אמהות במדינות מתפתחות – תכנון המשפחה, טיפול טרום לידתי, לידה בטוחה וטיפול לאחר הלידה. 99% מתמותת האמהות מתרחשת במדינות מתפתחות.

גלולות למיעת הריון (אילוסטרציה)

גלולות למיעת הריון (אילוסטרציה)

תכנון המשפחה מפחית את הסיכון לתמותת אמהות באמצעות הפחתת הסיכוי להיריון וסיבוכיו, הפחתת הסיכון להפלות לא בטיחותיות (שכן כ-13% מתמותת האמהות נובעת מסיבוכי הפלה), עיכוב מועד ההיריון הראשון (שכן הסיכון לתמותה גבוה יותר בקרב אמהות צעירות מגיל 18, שכן בשלב זה התפתחות האגן טרם הושלמה), מניעת לידות מרובות תוך פרק זמן קצר (הגורמות לפגיעה בבריאותה של האם), וכן מניעת לידות בגיל מבוגר.

במחקר זה נעשה שימוש בבסיסי נתונים של קבוצת MMEIGי(Maternal Mortality Estimation Inter-Agency Group) המופעלת על ידי ארגון הבריאות העולמי, UNICEF, האו"ם והבנק העולמי, על מנת להעריך באמצעות מודלים את השפעת השימוש באמצעי מניעה על תמותת אמהות.

שיעור תמותת האמהות באזורים מפותחים הוא 10 מקרי מוות ל-100,000 לידות של יילוד חי, ושיעור השימוש באמצעי מניעה הוא 75% (מכלל הנשים הנשואות או הפעילות מינית). באזורים מתפתחים השיעור המקביל גבוה הרבה יותר – 273 מקרי מוות ל-100,000 לידות של יילוד חי ושיעור השימוש באמצעי מניעה הוא 62.9%. באפריקה שמדרום לסהרה, מדובר ב-596 מקרי מוות, ושיעור השימוש באמצעי מניעה הוא 22.1%. בישראל, שיעור תמותת האמהות הוא 7 מקרי מוות ל-100,000 לידות יילוד חי, ושיעור השימוש באמצעי מניעה הוא 81%.

על פי נתוני ה-MMEIG, מספר מקרי התמותה של אמהות בשנת 2008 היה 342,203 מקרים. על פי המודל, שימוש באמצעי מניעה מנע 272,040 מקרים נוספים של תמותת אמהות – כלומר ללא שימוש באמצעי מניעה שיעור התמותה היה גבוה פי 1.8, והשימוש באמצעי מניעה הפחית את שיעור תמותת האמהות ב-44.3%.

באזורים שבהם שיעור השימוש באמצעי מניעה גבוה (מעל 65%), שיעור תמותת האמהות הופחת בכ-60% עקב השימוש באמצעי מניעה. באפריקה שמדרום לסהרה, לעומת זאת, הופחת שיעור תמותת האמהות ב-32% בלבד כתוצאה מהשימוש באמצעי מניעה.

החוקרים מסכמים כי התוצאות מעידות על כך ששימוש באמצעי מניעה הוא שיטה יעילה למניעה ראשונית של תמותת אמהות במדינות מתפתחות. תוצאות אלו תומכות בשיפור הגישה לאמצעי מניעה במדינות שבהן שיעור השימוש באמצעי מניעה נמוך.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Ahmed et al.; Maternal deaths averted by contraceptive use: an analysis of 172 cou Jul 14;380(9837):111-25

נושאים קשורים:  אמצעי מניעה,  תמותת אמהות,  מחקרים
תגובות