• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
אנטיביוטיקה

טיפול ב-Pyelonephritis: אנטיביוטיקה במשך שבעה ימים מספיקה

במחקר שהשווה בין טיפול במשך 7 ימים לטיפול במשך 14 יום בקרב מטופלות שאובחנו כסובלות מ-pyelonephritis נמצא כי טיפול במשך 7 ימים יעיל באותה מידה

29.07.2012, 12:13

שיעורי העמידות של חיידקים לאנטיביוטיקה הולכים ועולים ברחבי העולם. אחת הדרכים למנוע התפתחות של עמידות היא הפחתת כמות האנטיביוטיקה הנצרכת, למשל באמצעות קיצור משך הטיפול האנטיביוטי. Pyelonephritis היא מחלה שכיחה בקרב נשים, ומחקרים מעטים בחנו את משך הטיפול הנחוץ בזיהום זה. נהוג לטפל באנטיביוטיקה במשך 14 ימים. במחקר זה נבחנה יעילותו של טיפול במשך 7 ימים.

כל משתתפות המחקר אובחנו כסובלות מ-pyelonephritis הנרכש בקהילה, והן טופלו ב-ciprofloxacin במתן פומי בשבעת הימים הראשונים. בשבעת הימים הבאים הוקצו המשתתפות אקראית לטיפול ב-ciprofloxacin או בפלסבו.

אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)

אנטיביוטיקה (אילוסטרציה)

במחקר נכללו 73 נשים שטופלו במשך 7 ימים ו-83 נשים שטופלו במשך 14 ימים. במעקב קצר טווח (10–14 ימים לאחר תום הטיפול) שיעורי הריפוי (כלומר היעלמות מלאה של סימני המחלה והיעלמות המזהם בתרבית חוזרת) היו 97% בקבוצה שטופלה במשך 7 ימים ו-96% בקבוצה שטופלה במשך 14 ימים (הפרש של 0.9%-, 95%CI -6.5-4.8%). במבחן היעדר נחיתות (non inferiority test) התקבל p=0.004. במעקב ארוך טווח (42–63 ימים מתחילת הטיפול) שיעורי הריפוי היו 93% בשתי הקבוצות (p=0.015).

החוקרים מסכמים כי ניתן לטפל בנשים הסובלות מ-Pyelonephritis במשך 7 ימים, ויש להעדיף טיפול קצר זה על מנת להפחית את התפתחותה של עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Sandberg et al.; Ciprofl oxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial, Lancet. 2012 Jun 20. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  אנטיביוטיקה,  עמידות לאנטיביוטיקה,  pyelonephritis,  ciprofloxacin,  מחקרים
תגובות