• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
חדשות

ארגון הבריאות העולמי קבע: האדים הנפלטים ממנועי דיזל - קרצינוגניים

הסיווג של אדים הנפלטים ממנועי דיזל שונה מקבוצה 2A (ככל הנראה קרצינוגניים) לקבוצה 1 (קרצינוגניים באופן ודאי)

לאחר דיונים שנמשכו שבוע, הוחלט ב-IARCי(International Agency for Research on Cancer), שהיא חלק מארגון הבריאות העולמי (WHO) כי יש עדות מספקת לכך שהאדים הנפלטים ממנועי דיזל הם קרצינוגניים לבני אדם. לפיכך הוחלט לשנות את סיווגם מקבוצה 2A (ככל הנראה קרצינוגניים – probably carcinogenic to humans) לקבוצה 1 (carcinogenic to humans).

הסיווג בקבוצה 2A נקבע בשנת 1988. מחקרים אפידמיולוגיים שבמהלכם נבחנו עובדים הנחשפים לאדים הנפלטים ממנועי דיזל בסביבות עבודה שונות, הובילו מאז לחשש גובר לגבי הקשר בין חשיפה זו לבין סרטן. במרץ 2012 פורסם מחקר גדול שנערך בשיתוף פעולה בין ה-Us National Cancer Institute לבין ה-National Institute for Occuparional Safety and Health לגבי חשיפה של כורים לאדים מסוג זה, אשר נמצאה בו עלייה בסיכון לתמותה מסרטן ריאה בקרב עובדים שנחשפו.

אדי פליטה של מנועי דיזל (אילוסטרציה)

אדי פליטה של מנועי דיזל (אילוסטרציה)

נמצאה עדות מספקת לגבי קשר בין אדים הנפלטים ממנועי דיזל לבין סרטן הריאה, ועדות מוגבלת לקשר בינם לבין סרטן בשלפוחית השתן. לגבי אדים הנפלטים ממנועי דלק הוחלט להמשיך ולסווגם בקבוצה 2Bי(possibly carcinogenic), כפי שסווגו בשנת 1989.

אוכלוסיות גדולות נחשפות לאדי פליטה של מנועי דיזל שמקורם במכוניות, ברכבות, בספינות ובתחנות כוח. ה-WHO ממליץ לממשלות ולמקבלי החלטות אחרים לשקול אימוץ תקנים לגבי האדים הנפלטים ממנועים אלו, ולעבוד בשיתוף פעולה עם יצרני המנועים והדלק על מנת לצמצם את פליטתם ככל האפשר. אימוץ תקנים מסוג זה באירופה ובצפון אמריקה בעשורים האחרונים הוביל להורדת תכולת הגופרית בדלק ולשינויים בעיצוב המנועים, כדי לאפשר פליטה של פחות אדים ופעילות יעילה יותר. יחד עם זאת לא ברורה מידת ההשפעה של שינויים אלו מבחינה בריאותית. במדינות מפותחות פחות המצב גרוע יותר, ובחלקן כלל לא קיימים תקנים בנושא.

ראשי ה-IARC מסרו כי ההחלטה התקבלה על סמך עדויות חד-משמעיות, וכי יש לצמצם את החשיפה לכימיקלים הנפלטים מפעולת מנועי דיזל בעולם כולו. אמנם מרבית המחקרים שהובילו לשינוי הסיווג בחנו עובדים שנחשפו במידה רבה לאדים, אך הניסיון לגבי קרצינוגנים אחרים מלמד כי ממצאים בקבוצה הסובלת מחשיפה גבוהה חוזרים על עצמם גם באוכלוסייה הכללית. מטרת ה-IARC הייתה לספק בסיס נתמך ראיות לחקיקה ברמה לאומית ובין-לאומית, ובמקרה זה ברור כי דרושה פעולה בכל העולם, ובעיקר במדינות מתפתחות.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
להודעה לעיתונות של ה-WHO

נושאים קשורים:  חדשות,  סרטן,  ארגון הבריאות העולמי,  קרצינוגנים,  דיזל,  מחקרים
תגובות