• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
עישון

קשר בין עישון פסיבי לבין ליקוי שמיעה בקרב בני-נוער

היחס הצולב לסיכון לאובדן שמיעה חד-צדדי בתדירויות נמוכות היה 1.83. שיעור השכיחות של אובדן השמיעה היה בקשר ישר למידת החשיפה לעשן, כפי שבאה לידי ביטוי ברמה של קוטינין בסרום

במחקר שנערך באוניברסיטת ניו-יורק נבדק הקשר, בקרב בני-נוער, בין חשיפה לעשן מעישון פסיבי לבין ליקוי שמיעה. החוקרים אספו את הנתונים הרפואיים של 1,533 בני-נוער לא-מעשנים שגילם 12- 19 שנים.

הנתונים כללו שאלון לגבי המצב הבריאותי, הערכה עצמית באשר לבעיה בשמיעה, ההיסטוריה הרפואית של המשפחה והחשיפה לעישון פסיבי. בני-הנוער עברו בדיקה גופנית, בדיקות-שמיעה ובדיקת-דם לנוכחות קוטינין.

נמצא קשר בין הסיכון לעלייה בסף השמיעה בתדירויות של 2, 3 ו-4 קילוהרץ ובשיעור השכיחות של ירידה חד-צדדית בשמיעה (סף שמיעה גבוה מ- 15 דציבל) בתדירויות נמוכות (½, 1 ו-2 קילוהרץ) לבין עישון פסיבי (11.8% לעומת7.5%).

היחס הצולב לסיכון לאובדן שמיעה חד-צדדי בתדירויות נמוכות היה 1.83 (רווח בר-סמך של 95% 1.08 - 3.41). שיעור השכיחות של אובדן השמיעה היה בקשר ישר למידת החשיפה לעשן, כפי שבאה לידי ביטוי ברמה של קוטינין בסרום. כ-82% מבני-הנוער לא הבחינו בקשיים בשמיעה. מומלץ, אפוא, לערוך לבני-נוער שחשופים לעישון פסיבי בדיקות-שמיעה תקופתיות.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Secondhand Smoke and Sensorineural Hearing Loss in Adolescents: Lalwani A.K. et al., Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 137(7):655-662

נושאים קשורים:  עישון,  עישון פסיבי,  ליקוי שמיעה,  אובדן שמיעה,  חירשות,  בדיקות שמיעה,  קוטינין,  מחקרים
תגובות