• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
מחלת ריאות חסימתית

מגמות בתחלואה ובתמותה מ-COPD

שכיחות COPD גבוהה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים, אך שיעור התמותה בשנים 2007-1999, היה גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים

10.07.2011, 14:01
ריאות עם מחלה חסימתית כרונית. צילום רנטגן (אילוסטרציה)
ריאות עם מחלה חסימתית כרונית. צילום רנטגן (אילוסטרציה)

בשנים 2009-2007 סבלו 5.1% מהאמריקנים שגילם 18 שנה או יותר מ-COPD. שכיחות המחלה יציבה מאז 1998 ועד 2009. שכיחות COPD עולה עם הגיל, הן בקרב נשים והן בקרב גברים.

ריאות עם מחלה חסימתית כרונית. צילום רנטגן (אילוסטרציה)

ריאות עם מחלה חסימתית כרונית. צילום רנטגן (אילוסטרציה)

שכיחות COPD גבוהה במיוחד בקרב נשים שגילן 65-74 שנה (10.4%), נשים שגילן 75-84 שנה (9.7%) וגברים שגילם 75-84 שנה (11.2%).

שכיחות COPD גבוהה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים, למעט בקבוצות הגיל 75-84 שנה ו-85 שנה או יותר, קבוצות הגיל שבהם שכיחות COPD היא הגבוהה ביותר, שבהן אין הבדל משמעותי בין המינים.

שיעור האשפוזים עקב COPD, בין השנים 2007-1999 היה דומה בין שני המינים. במהלך תקופה זו, נצפתה ירידה בשיעור האשפוזים הן בקרב נשים והן בקרב גברים.

שיעור התמותה מ-COPD בשנים 2007-1999 היה גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים. במהלך תקופה זו נצפתה ירידה בשיעור התמותה מ-COPD בקרב גברים, אך לא נצפה שינוי משמעותי בשיעור התמותה בקרב נשים, והפער בין שיעור התמותה בקרב גברים לבין שיעורו בקרב נשים הצטמצם.

בשנת 2007 היה שיעור התמותה מהמחלה 63.3/100,000 בקרב גברים ו-46.8/100,000 בקרב נשים. מעריכים שהצטמצמות הפער בין נשים לבין גברים משקפת את העלייה בשכיחות העישון בקרב נשים, החל משנות הארבעים של המאה ה-20.

ערכה: ד"ר דורית שנון

מקור:

Chronic Obstructive Pulmonary Disease Among Adults Aged 18 and Over in the United States, 1998–2009: Akinbami L.J. and Liu X., NCHS Data Brief Number 63, June 2011

נושאים קשורים:  מחלת ריאות חסימתית,  עישון,  מחלת ריאות,  ריאות,  קוצר נשימה,  שכיחות מחלות,  מחקרים
תגובות